Inwestycje articles

Produkcja części i akcesoriów siłą napędową polskiej motoryzacji

Produkcja części i akcesoriów siłą napędową polskiej motoryzacji

Wartość produkcji części i akcesoriów motoryzacyjnych wyniosła w 2017 r. 84,3 mld złotych, o 7,1 mld złotych więcej, niż rok wcześniej. To aż 57 proc. wartości produkcji całego sektora motoryzacyjnego w Polsce. Motoryzacja jest największą i najbardziej produktywną gałęzią polskiej gospodarki, odpowiadającą za około 8 proc.…

Agent ubezpieczeniowy – wymarzona praca?

Informacja prasowa Warszawa, 26 .07. 2018 r. Bycie agentem ubezpieczeniowy daje wiele możliwości rozwoju swoich kompetencji. Umożliwia też prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego jest to odpowiednia profesja dla osób, którym marzy się elastyczny i nielimitowany czas pracy, zarobki zależne wyłącznie od zaangażowania oraz praca na własny rachunek.…

Wzrastają kwoty wypłacanych odszkodowań

Warszawa, 24 listopada 2015 r. Wzrastają kwoty wypłacanych odszkodowań Według danych pochodzących z Polskiej Izby Ubezpieczeń, kwoty odszkodowań wypłaconych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w 2014 roku wzrosły o ponad 374 mln złotych. Do tak dużego zwiększenia się kwot rekompensat przyczyniło się między innymi to, że osoby poszkodowane coraz częściej decydują się wstąpić na drogę sądową.…

Pioneer komunikuje 20-lecie powszechnych inwestycji w Polsce

„Obierz kurs na dobre inwestycje” to hasło kampanii reklamowej Pioneer Pekao TFI – największego i pierwszego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które właśnie świętuje 20-lecie działalności w naszym kraju. Rozpoczęta przez Pioneer Pekao TFI kampania reklamowa jest emitowana w telewizji, kinach, prasie, internecie oraz na niestandardowych nośnikach wielkoformatowych.…

Pioneer Pekao TFI: Największa sprzedaż brutto od 5 miesięcy

W lipcu sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy największego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 386 mln zł. Saldo wpłat i odkupień było jednak ujemne i wyniosło -46,1 mln złotych. W lipcu klienci Pioneer Pekao TFI, które dokładnie 20 lat temu, rozpoczęło tworzenie polskiego rynku funduszy wspólnego inwestowania, wyraźnie preferowali fundusze obligacji.…
Top