Wiadomości branżowe

0% opłaty transakcyjnej za fundusze TFI DWS

MultiBank – detaliczna część BRE Banku SA – wydłuża czas trwania akcji promocyjnej 0% opłaty transakcyjnej organizowanej w czasie Dni Otwartych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DWS w Centrach Usług Finansowych MultiBanku. Podczas Dni Otwartych oraz przez dwa kolejne dni robocze wszystkie jednostki uczestnictwa w funduszach DWS można będzie nabyć za pośrednictwem Centrum Oszczędzania bez opłaty manipulacyjnej. Dodatkowo pracownicy TFI DWS i MultiBanku, doradzą jak oszczędzać w funduszach inwestycyjnych oraz zaprezentują Centrum Oszczędzania MultiBanku oraz TFI DWS Polska.

Pierwsze Dni Otwarte odbędą się w 6 listopada w Gdańsku i Gdyni, a do końca listopada br. planowane są spotkania w Częstochowie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Pabianicach.

Centrum Oszczędzania umożliwia podzielenie portfela oszczędności między lokaty i jednostki wielu różnych funduszy inwestycyjnych tak, aby klient uzyskiwał możliwość 2 cyfrowej stopy zwrotu z oszczędności.

Centrum Oszczędzania MultiBanku oprócz lokat, oferuje najszerszą na rynku, dostępną w jednym miejscu ofertę funduszy inwestycyjnych. Klienci mogą nabywać produkty 8 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych – TFI Skarbiec, GTFI, TFI SEB, TFI Bank Handlowego SA, TFI PZU, Warta TFI, CAIB oraz DWS TFI. W tej chwili ofercie Centrum Oszczędzania dostępne są 44 Fundusze Inwestycyjne.

Model biznesowy Centrum Oszczędzania zakłada współpracę ze wszystkimi TFI, którą chcą sprzedawać swoje produkty z wykorzystaniem wielokanałowej dystrybucji MultiBanku – Internetu, Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Finansowych. Takie podejście zapewni Klientom MultiBanku możliwość stworzenia własnego optymalnego z punktu widzenia stopy zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji, czy akceptowanego poziomu ryzyka portfela oszczędności złożonego z lokat i różnych funduszy inwestycyjnych.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy