Wiadomości branżowe

10 lat CKC-Centrum kart

Już od dziesięciu lat Centrum Kart – CKC obsługuje wszystkie operacje dokonywane kartami płatniczymi Banku Pekao SA. Zaczęło się od euroczeków i dwuwalutowej karty VISA, a obecnie CKC to jedno z najnowocześniejszych centrów obsługi oraz rozliczania transakcji dokonywanych kartami. W każdej sekundzie Centrum rozlicza nawet do 900 transakcji na minutę i do 500 tys. operacji dziennie.

Ostatnie lata, a szczególnie ostatnie dwanaście miesięcy w działalności CKC można określić mianem rewolucyjnych zmian. Były to zmiany organizacyjne i jakościowe, którym przyświecał jeden, główny cel podnoszenie poziomu świadczonych usług powiedział Adam Malicki, dyrektor CKC-Centrum Kart. Dziś możemy powiedzieć, że zakończyliśmy wszystkie zmiany z sukcesem. Systemy pracują stabilnie z dużym zapasem wydajności, tak istotnej w okresach wzmożonych zakupów dodał.

Aby klienci Banku Pekao SA mogli aktywnie korzystać ze swoich środków, płacić za towary i usługi nawet jeśli nie mają przy sobie gotówki, CKC przez ostatnie dziesięć lat wprowadzał nowe karty i rozwijał sieć bankomatów i terminali (tzw. POS-ów).

 

 • Jesienią 1991 r. Zarząd Banku Pekao SA podjął decyzję o utworzeniu Centrum Kart i Czeków w oparciu o ówczesny VII Oddział zajmujący się obsługą i rozliczaniem euroczeków.

   

 

 

 • Pierwszego stycznia 1992 r. Centrum Kart i Czeków rozpoczęło działalność operacyjną, a VII Oddział przekształcił się w Departament Obsługi Czeków funkcjonujący
  w strukturze CKC. Obok niego utworzone zostały nowe Departamenty: Departament Obsługi Kart, Departament Planowania i Rozwoju oraz Finansowo-Księgowy.

   

 

 

 • W lutym 1993 r. CKC wydało pierwszą kartę. Była to debetowa, dwuwalutowa karta Visa Classic, która łączyła w sobie cechy karty międzynarodowej i krajowej.

   

 

 

 • W 1994 r. CKC rozpoczęło pozyskiwanie i rozliczanie punktów akceptujących karty w ramach otrzymanych przez Bank Pekao SA licencji organizacji międzynarodowych: Visa International oraz Europay International. Pod koniec 1994 r. Centrum Kart i Czeków wydało pierwszą kartę organizacji Eurocard/Mastercard (karta Partner). Były to karty przeznaczone dla pracowników Banku. Publiczna emisja kart Partner przypadła na 1995 r.

   

 

 

 • W 1996 r. CKC zaczęło obsługę i rozliczanie kart wydawanych do Eurokont prowadzonych w oddziałach Banku. Na początku 1996 r. Bank Pekao SA zainstalował pierwsze bankomaty, które zostały podłączone do systemu Trans 24 zarządzanego w CKC. Umożliwiło to rozliczanie transakcji bankomatowych oraz urządzeń działających w systemie on-line. W 1998 r. CKC rozpoczęło obsługę i rozliczanie transakcji dokonanych w bankomatach banków konsolidowanej grupy. Były one sukcesywnie podłączane do systemu Trans 24.

   

 

 

 • W lipcu 2000 r. został wdrożony system Connex, który autoryzuje wszystkie operacje dokonywane w terminalach płatniczych oraz w bankomatach.

   

 

 

 • Sprawne zarządzanie wymaga ciągłego poszerzania bazy technicznej, dlatego też 29 września 2002 r. dokonano migracji systemów CKC – Centrum Kart do nowego centrum przetwarzania danych IBM Polska S.A. Po raz pierwszy w historii przekonwertowano system operacyjny OS 2.4 do jego najnowszej wersji OS 2.10. Pomyślne zakończenie tego procesu pozwala CKC na bezawaryjną pracę oraz szybsze rozliczanie transakcji dokonywanych w bankomatach i POSach.

 

Polacy są coraz bardziej przyzwyczajeni do korzystania z kart płatniczych. Obecnie w użyciu jest ich w Polsce około 16 milionów, z czego 3,8 mln wydanych zostało przez CKC Centrum Kart Banku Pekao SA. Obsłużenie wzrastającej liczby transakcji wymaga podnoszenia jakości usług oraz zwiększenia poziomu ich bezpieczeństwa. Sprostanie tym wymaganiom związane jest z nieustannym rozwojem zaplecza technicznego. CKC ma około 17 tys. terminali płatniczych (POS) i 1100 bankomatów

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy