Wiadomości branżowe

2 mld zł w funduszach Pioneer od początku 2003 roku

W dniu wczorajszym została przekroczona kwota 2 mld zł zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych Pioneer od początku bieżącego roku. Sukces sprzedaży funduszy, należących do Pioneer Pekao TFI S.A., to wynik bardzo skutecznej dystrybucji w placówkach Banku Pekao SA – obecnie prawie 98% nowych środków jest pozyskiwanych właśnie przez pracowników Banku.

Pioneer Pekao TFI S.A. oferuje obecnie 15 funduszy inwestycyjnych, w tym trzynaście otwartych, jeden zamknięty i jeden mieszany. Są wśród nich fundusze: obligacji
i rynku pieniężnego, zrównoważone akcyjne inwestujące na rynku polskim oraz obligacyjne i akcyjne inwestujące na rynkach zagranicznych. W ofercie Banku Pekao znajdują
się fundusze reprezentujące wszystkie te grupy. Na początku czerwca zostanie wprowadzony na rynek kolejny fundusz – Pioneer Obligacji Europejskich Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który także będzie sprzedawany w placówkach Banku.

Towarzystwo jest liderem pod względem wielkości aktywów – według stanu na 28 maja w funduszach Pioneer było zgromadzone 7,48 mld zł.

Od dawna uważamy, że Bank powinien dostarczać klientom jak najszerszą ofertę usług i produktów, w tym także wychodzących poza tradycyjną bankowość. Sukcesy, jakie na tym polu dotychczas odnieśliśmy, potwierdzają właściwie obraną strategię” – mówi Cezary Smorszczewski, członek Zarządu Banku Pekao SA – “Klienci wyrażają zadowolenie z tego,
że w jednym miejscu, w placówce bankowej, mogą otrzymać serwis bankowy i zaspokoić różne potrzeby z rynku usług finansowych korzystając z ciągle rozwijającej się gamy produktów oferowanych przez doradcę bankowego
“.

Sprzedaż jednostek funduszy Pioneera Bank Pekao SA rozpoczął pod koniec listopada 2000 r. i na początku były one dostępne tylko w 300 placówkach. Wcześniej gruntowne przeszkolenie – prowadzone wtedy przez dyrektorów regionalnych Pekao TFI SA, a obecnie Pioneer Pekao TFI SA- przeszło 800 pracowników. Uzyskali oni specjalne uprawnienia do sprzedaży funduszy. Dobre efekty tego początkowego etapu sprawiły, że w lutym 2001 r. sprzedaż funduszy rozszerzono na całą sieć Banku Pekao SA, czyli ponad 800 placówek w całej Polsce. Odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych było już wtedy ponad 2700 doradców klienta. Szkolenia te trwają nadal – tylko w ub. roku było to ponad 1400 osób. Obecnie Bank Pekao SA dysponuje ponad 6 tys. sprzedawców, w tym 1000 doradców bankowych, dobrze przygotowanych do sprzedaży klientom funduszy inwestycyjnych.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy