Wiadomości branżowe

33 fundusze w SFI

Oferta internetowego Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku została rozszerzona o osiem funduszy CA IB TFI SA.

Do tej pory na platformie SFI dostępnych było 25 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez sześć towarzystw. Od września br. oferta Supermarketu poszerzyła się o osiem funduszy CAIB: CAIB Top Ameryka, CAIB Obligacji, CAIB Akcji, CAIB Top Europa, CAIB Aktywnego Zarządzania, CAIB Skarbowy, CAIB Europejskich Obligacji, CAIB Dolarowych Obligacji.

Spadające stopy procentowe, niski poziom inflacji oraz podatek od zysków z lokat bankowych powodują, że Klienci indywidualni są zmuszeni do poszukiwania alternatywnych sposobów lokowania oszczędności. Coraz większe uznanie zyskują bardziej wyrafinowane i przynoszące większe zwrot produkty inwestycyjne, w tym głownie jednostki uczestnictwa FI. Supermarket Funduszy Inwestycyjnych jest odpowiedzią mBanku na potrzeby i zachowania Klientów, którzy poszukują alternatywnych, bardziej zyskownych form inwestowania pieniędzy.

Bezprowizyjny i wygodny sposób zakupu oraz umarzania jednostek funduszy w coraz większym stopniu spotyka się z zainteresowaniem i uznaniem Klientów, którzy przez siedem miesięcy od uruchomienia usługi, zainwestowali 170 mln zł w aktywa FI. Przy utrzymaniu dotychczasowej dynamiki przyrostu, realne jest przekroczenie poziomu 300 mln zł do końca br. Stopa zwrotu w ujęciu rocznym z inwestycji w fundusze dostępne w Supermarkecie liczona w okresie od stycznia do lipca br. waha się w przedziale od 4,87% do 23,08% w zależności od wariantów inwestycji oraz klasy funduszy.

Supermarket Funduszy Inwestycyjnych to usługa, która umożliwia Klientom mBanku łatwy dostęp do stale poszerzającej się gamy funduszy inwestycyjnych różnych TFI. Klienci mBanku (posiadacze eKONTA), po aktywowaniu usługi mogą przez Internet lub za pośrednictwem mLinii nabyć jednostki funduszy lub umorzyć je i zamienić na gotówkę. Zgodnie ze strategią oferowania najlepszych warunków Klientom za transakcje nabycia i umorzenia jednostek nie jest pobierana prowizja.

www.fundusze.mbank.com.pl

CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powstało w 1998 roku jako podmiot w pełni zależny od CA IB Securities S.A. Celem Towarzystwa jest tworzenie i oferowanie polskim inwestorom innowacyjnych produktów oszczędnościowych. Obecnie TFI CAIB dysponuje aktywami klientów w kwocie 1, 157 mld zł, zajmując 9 miejsce wśród Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych z 3,47% udziałem w rynku.

Towarzystwo wykorzystuje siłę grupy CA IB na rynkach międzynarodowych i kontakty z klientami instytucjonalnymi. Przy zarządzaniu aktywami funduszy CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. polega na doświadczeniu i świetnych wynikach CA IB Investment Management S.A., jak również Capital Invest, jednego z liderów austriackiego rynku funduszy inwestycyjnych.

http://www.ca-ib.pl/tfi/tfi.html

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy