Inwestycje

8% zysk z X edycji lokaty KB

8% zysk z X edycji lokaty KB

X edycja lokaty strukturyzowanej zakończyła się 8% zyskiem. A dzisiaj Kredyt Bank rozpoczyna edycje dwóch kolejnych lokat opartych na konstrukcji “Double No Touch*” i ?EURO DIGITAL RANGE**?.

– Kredyt Bank oferuje od ponad roku lokaty strukturyzowane. Zakończona w zeszłym tygodniu lokata pozwoliła naszym klientom zarobić 8%. To już 8. struktura z 10 edycji, która przyniosła znacznie wyższe zyski niż standardowe produkty depozytowe – powiedział Piotr Uciński, Manager produktu w Dep. Bankowości Detalicznej Kredyt Banku.

Przez najbliższe trzy dni (od 5 do 7 kwietnia br.) bank oferuje dwie lokaty strukturyzowane:

Oprocentowanie XX edycji lokaty strukturyzowanej uzależnione jest od zmian instrumentu bazowego w trakcie jej trwania. Jeżeli kurs EUR/PLN notowany na rynku międzybankowym utrzyma się w określonym przedziale od 8 kwietnia do 6 października br., to klienci otrzymają odsetki w wysokości 8%.

XXI lokata strukturyzowana jest połączeniem lokaty bankowej oraz kontraktu opcyjnego (euro digital range **) na instrument bazowy – kurs EUR/PLN wg NBP. Jeżeli 6 października br. kurs EUR/PLN znajdzie się w przedziale 3,50 ? 3,90 to klient otrzyma odsetki w wysokości 9% w skali roku.

Lokaty są zawierane na 6 miesięcy. Minimalna kwota to 10 tys. złotych. Subskrypcja potrwa tylko 3 dni, do 7 kwietnia br. Lokaty strukturyzowane zapewniają 100% ochronę zainwestowanego kapitału.

Obie oferty skierowane są dla klientów preferujących bezpieczny profil inwestowania swoich aktywów.

* Konstrukcja oparta na opcji “double-no-touch” – wypłata odsetek następuje, gdy kurs EUR/PLN notowany na rynku międzybankowym (wg Reuters) będzie pozostawał wewnątrz zdefiniowanego przedziału kursowego w okresie od 8 kwietnia do 6 października .

** Konstrukcja oparta na opcji ?euro digital range? ? wypłata odsetek następuje, gdy kurs EUR/PLN notowany wg NBP pozostanie w przedziale określonym w dniu obserwacji, to jest 6 października 2011 r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy