Wiadomości branżowe

Akcje Baltic Ceramics Investments wkrótce w obrocie giełdowym

Baltic Ceramics Investments S.A., spółka specjalizująca się w produkcji proppantów ceramicznych, otrzymała zgodę na rejestrację akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczono kodem PLINPNT00013. Akcje spółki były przedmiotem emisji zakończonej 29 maja 2014 r.

W wyniku przeprowadzonej oferty spółka pozyskała od inwestorów 4,5 mln zł. W zapisach wzięło udział 518 inwestorów, którzy objęli walory po cenie emisyjnej w wysokości 2,80 zł.

– Uchwała Zarządu KDPW przybliża nas do wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect. Liczymy na to, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie wyznaczony pierwszy dzień notowania walorów Baltic Ceramics Investments, co pozwoli nam zakończyć proces rejestracji i umożliwi inwestorom obrót akcjami nowej serii na giełdzie ? mówi Dariusz Janus, Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A.

Pozyskane z emisji środki spółka przeznaczy na budowę pierwszego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Inwestycja powstająca w Lubsku (woj. lubuskie) jest realizowana z dotacji w wysokości 33,1 mln zł, przyznanej spółce zależnej Baltic Ceramics Investments.

? Bardzo cieszy nas zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, którzy licznie zapisali się na nasze akcje w trudnym dla rynku kapitałowego okresie. Jest to dowód na to, że projekt Baltic Ceramics Investments zdobył uznanie w oczach osób prywatnych. Dlatego będziemy dążyć do tego, aby akcje nowej emisji możliwie szybko stały się przedmiotem obrotu giełdowego ? dodaje Dariusz Janus.

Proppanty ceramiczne są materiałem wykorzystywanym w procesie szczelinowania hydraulicznego. Pozytywnie wpływają na zwiększenie efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego w trudnych warunkach geologicznych. 

Powstający w Lubsku (woj. lubuskie), jedyny w Unii Europejskiej ośrodek rozwoju technologii produkcji proppantów ceramicznych docelowo będzie produkował 135 tys. ton proppantów rocznie, odpowiadając na ok. 5% światowego zapotrzebowania.

Oferującym akcje serii M było Biuro Maklerskie BGŻ S.A. W konsorcjum przyjmujących zapisy uczestniczył również Dom Maklerski mBanku S.A. 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Baltic Ceramics. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy