Wiadomości branżowe

Aktywizacja, rentowność, edukacja – nowa Strategia Banku Pocztowego na lata 2014-17

Bank Pocztowy zaprezentował swoją Strategię rozwoju do 2017 r. Chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, na nowo definiując grupy docelowe  i namawiając Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów obsługi. 1,5 mln. prowadzonych ROR oraz rentowność na poziomie pow. 15% to główne cele ilościowe Banku.   Nowa Strategia Banku Pocztowego dopasowuje jego

Bank Pocztowy zaprezentował swoją Strategię rozwoju do 2017 r. Chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, na nowo definiując grupy docelowe  i namawiając Klientów do korzystania ze zdalnych kanałów obsługi. 1,5 mln. prowadzonych ROR oraz rentowność na poziomie pow. 15% to główne cele ilościowe Banku.  

Nowa Strategia Banku Pocztowego dopasowuje jego rozwój do aktualnej sytuacji rynkowej, pozwalając na dalszy dynamiczny wzrost i konsekwentne zwiększenie rentowności. Dotychczasowa misja Banku zostaje poszerzona o ?@? ? to teraz Prosta i dostępn@ bankowość. Pocztowy jest bowiem bankiem wielokanałowym, edukującym Klienta już nie tylko w zakresie finansów, ale i korzystania ze zdalnej bankowości. Jako bank detaliczny z ofertą dla mikrofirm, chce być liderem bankowości  w Polsce regionalnej.

? Przez pięć lat dynamicznego rozwoju pozyskaliśmy 1 mln Klientów i wypracowaliśmy unikalne kompetencje dotyczące budowania oferty i sieci sprzedaży w małych miejscowościach. Wprowadzając nową Strategię nadal chcemy czerpać z dotychczasowych doświadczeń,  stawiając jednak mocniej na aktywizację Klientów i rozbudowę zdalnych kanałów komunikacji ? mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Kluczowe cele strategiczne Banku Pocztowego to:
?    Wzrost rentowności ? ROE >= 15% w 2017 roku
?    Poprawa efektywności ? 60% C/I
?    Wzrost liczby rachunków ? 1,5 mln ROR-ów

? Naszym celem na koniec 2017 roku jest także obsługiwanie już 1,5 mln rachunków ROR. Zmiany modelu biznesowego pozwolą nam na jeszcze efektywniejszą współpracę z bieżącymi Klientami, jak i utrzymanie dynamicznej akwizycji w ramach nowych grup docelowych ? dodaje Tomasz Bogus.

Bank Pocztowy dokonał nowej segmentacji Klientów, bazując na analizie ich zachowań i identyfikacji różnorodnych potrzeb w zakresie usług finansowych.

Podstawowe segmenty, do których swoją ofertę będzie kierował Pocztowy to:
?    Zdalni ? Klienci preferujący kontakt z bankiem za pośrednictwem telefonu lub Internetu,
?    Placówkowicze – Klienci korzystając z placówek, preferujący kontakt z pracownikiem i relacyjność,
?    Seniorzy,
?    Mikroprzedsiębiorstwa.

? Dobrze znamy swoich Klientów, dlatego wiemy, jakie są ich oczekiwania względem Banku. Naszą siła pozostaje to, iż jesteśmy dostępni w całej Polsce, bez względu na wielkość miejscowości. Szanujemy przyzwyczajenie naszych Klientów, jednak chcemy ich też coraz mocniej zachęcać do korzystania z Banku przez Internet i telefon. Uzupełniamy też ofertę  o produkty inwestycyjne, których oczekują nasi bardziej zaawansowani w korzystaniu z usług finansowych Klienci ? mówi prezes Bogus.

W perspektywie Strategii Bank chce zbudować portfel produktów inwestycyjnych o wartości 0,5 mld zł.

Ważnym elementem misji Banku Pocztowego pozostaje edukacja finansowa, jednak teraz koncentrująca się również na zaletach korzystania z bankowości zdalnej. Dlatego w ciągu najbliższych trzech lat Bank Pocztowy zamierza kłaść duży nacisk na dalszy rozwój kanałów dystrybucji i obsługi, jak również technologii informatycznych. Celem jest, aby do końca 2017 roku połowa Klientów korzystała ze zdalnych kanałów komunikacji z Bankiem Pocztowym.

Niezmiennie istotnym elementem w Strategii Banku Pocztowego pozostaje strategiczne partnerstwo z Pocztą Polską. Wykorzystując swoje doświadczenie i kompetencje w zakresie tworzenia i sprzedaży produktów finansowych, Bank Pocztowy chce być centrum kompetencyjnym Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej w obszarze usług bankowych i bancassurance.

Realizując swoje cele Bank będzie kontynuował politykę optymalizacji kosztów i poprawy efektywności procesów. W ciągu minionych lat wskaźnik C/I spadł z 88% w 2010 roku do 71,3% na koniec 2013 roku. Nowa Strategia zakłada zejście do poziomie 60% w 2017 roku.

Nowa identyfikacja wizualna

Wraz ze zmianą Strategii Bank Pocztowy zaprezentował swoje nowe logo. Zarówno jego kształt jak i kolorystyka jednoznacznie kojarzą się teraz z logo Poczty Polskiej, co dodatkowo podkreśla spójność Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej i rolę samej Poczty Polskiej jako najważniejszego, strategicznego partnera Banku Pocztowego.

Główne działania związane ze zmianą identyfikacji planowane są na jesień br.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy