Wiadomości branżowe

Alessandro Profumo gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy

<P ><B ><I >Nie istnieje uniwersalny model prowadzenia biznesu, bo każdy rynek wymaga nieco innej strategii<B > – powiedział Alessandro Profumo, Prezydent Grupy UniCredit, który był gościem specjalnym pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy i autorem prezentacji na sesji „Pekao prezentuje”. Wcześniej Alessandro Profumo zasiadł obok Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Polski i Valdasa Adamkusa,

<P ><B ><I >Nie istnieje uniwersalny model prowadzenia biznesu, bo każdy rynek wymaga nieco innej strategii<B > ? powiedział Alessandro Profumo, Prezydent Grupy UniCredit, który był gościem specjalnym pierwszego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy i autorem prezentacji na sesji ?Pekao prezentuje?. Wcześniej Alessandro Profumo zasiadł obok Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Polski i Valdasa Adamkusa, Prezydenta Litwy w panelu inauguracyjnej sesji plenarnej prowadzonej przez byłego premiera RP, Prof. Jerzego Buzka. <P >Bank Pekao SA jest jednym z oficjalnych partnerów tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od prezentacji dorocznego raportu, który w tym roku nosił tytuł  ?Nowa Europa. Raport z Transformacji? i został przygotowany pod redakcją Prof. Dariusza Rosatiego. Prezentację poprowadziła Hanna Gronkiewicz-Waltz, a jednym z panelistów był Jan Krzysztof Bielecki. Chwilę później rozpoczęła się sesja z udziałem prezydentów Polski i Litwy, w której panelu zasiadł także Alessandro Profumo. ? <I >Europa nigdy nie będzie konkurencyjna wobec Ameryki, jeżeli nie uda nam się doprowadzić do stworzenia prawdziwego wspólnego rynku, bez barier i ograniczeń ? powiedział podczas tej sesji Alessandro Profumo. Dodał, że Europę rozumie dużo szerzej, niż obecna Unia Europejska, co spodobało się zwłaszcza licznym gościom z Ukrainy i Rosji.  <P >Sesja specjalna pt. ?Pekao Prezentuje? odbyła się w Sali Marmurowej Nowego Domu Zdrojowego. Jej głównym punktem była prezentacja Alessanro Profumo pt. ?Jak zapewnić sobie sukces dzięki globalizacji: wnioski z doświadczeń banków i przedsiębiorstw, które rozszerzły swoją działalność krajową na rynki międzynarodowe i odniosły sukces?. ? <I >Alessandro Profumo, jest jak mało kto, uprawniony by mówić na ten temat, gdyż kieruje firmą, która jeszcze 10 lat temu była jednym z wielu włoskich banków, a obecnie jest jedną z największych pięciu grup bankowych w Europie kontynentalnej ? powiedział Jan Krzysztof Bielecki, który był gospodarzem sesji specjalnej. <P > <P >Profumo widzi dwa zasadnicze wyzwania stojące obecnie przed powiększoną Unią Europejską: po pierwsze ujednolicenie systemów gospodarczych i wyrównywanie poziomów życia; po drugie ? poprawa konkurencyjności Europy na arenie światowej. Jeżeli chodzi o Polskę, najważniejsze według niego zadania to ograniczenie deficytu budżetowego i kontrolowanie poziomu inflacji, ograniczenie bezrobocia, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, oraz ? w późniejszym okresie ? wymiana złotówki na euro. Analizując przykłady firm włoskich oraz własne doświadczenia Profumo doszedł do wniosku, że ekspansja zagraniczna nie może być lekarstwem na kłopoty wewnętrzne. Nie jest też dobrym pomysłem nastawienie się wyłącznie na generowanie zysków za wszelką cenę. ? <I >Każdy kraj wymaga odrębnej strategii, ale inwestor wszędzie musi zachowować się jak ?dobry obywatel?, a więc nie tylko dbać o swoich akcjonariuszy, ale także o klientów, pracowników i lokalne społeczności ? twierdzi Profumo. Najważniejszymi według Profumo komponentami sukcesu ekspansji na innych rynkach są: odpowiednie kadry i praca zespołowa, strategia działania, zarządzanie, ocena ryzyka, struktura organizacyjna, systemy IT i wreszcie same produkty.   <P >Zdaniem Profumo, wyjście na arenę międzynarodową daje ogromne możliwości, ale jest bardzo trudne i komplikuje dotychczasowe prowadzenie biznesu. Jeżeli już decydujemy się na ekspansję, trzeba traktować ją poważnie i przesunąć nowych krajów najlepszych menedżerów. Trzeba cały czas obserwować rynek i rozwijać biznes etapami w zależności od ustalonych prirytetów. I wreszcie, ten międzynarodowy biznes, z jego całym skomplikowaniem trzeba polubić i mieć do niego przekonanie. <P > <P >Tego przekonania z pewnością nie brakuje Alessandro Profumo, który w tym roku na liście najlepszych menedżerów świata publikowanej przez Financial Times znalazł się na 31 miejscu, jako pierwszy z bankowców. W sklad Grupy UniCredit oprócz trzech włoskich wchodzi 7 banków z krajów tzw. Nowej Europy. Zdecydowanie największym wśród nich jest Bank Pekao SA.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy