Wiadomości branżowe

Bank Pekao SA Spółką Godną Zaufania

Kapituła Inwestorów Instytucjonalnych Polskiego Instytutu Dyrektorów przygotowała ocenę ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na GPW. Bank Pekao SA  znalazł się w gronie 11 spółek, które otrzymały tytuł ?Spółka Godna Zaufania 2004?   

Kapituła oceniała cztery elementy działalności firm: (1) strukturę właścicielską, (2) walne zgromadzenie i relacje między akcjonariuszami i innymi grupami interesów, (3) przejrzystość finansowa i dostępność informacji, i wreszcie ? (4) struktura rady nadzorczej i procesy w niej zachodzące.

W pracach kapituły brały udział osobistości polskiego rynku kapitałowego: Sławomir Gajewski, Cezary Iwański, Jarosław Jamka, Mirosław Panek, Piotr Rzeźniczak, Andrzej Sołdek, Krzysztof Stupnicki, Dawid Sukacz, Piotr Szczepiórkowski i Michał Szczurek. Do przeprowadzenia oceny spółek zaproszono także około 40 inwestorów instytucjonalnych.

Kapituła oceniła 54 spółki, spośród których wybrała 11 najlepszych. Oprócz Banku Pekao SA tytuł ?Spółka Godna Zaufania 2004? otrzymały firmy: AGORA SA, Bank BPH SA, Computerland, ELDORADO SA, ELEKTROBUDOWA SA, EMAX SA, Grupa Kęty SA, LPP SA, Polska Grupa Farmaceutyczna SA oraz Polfa Kutno. ? To elita polskiej gospodarki. Jest nam miło, że nasza ciężka praca związana z podnoszeniem standardów działania jest dostrzegana ? powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Polski Instytut Dyrektorów przygotował ocenę ładu korporacyjnego zachęcony rezultatami osiągniętymi przez Forum-Corporate Governance, z którego w 2000 roku wyłonił się Komitet Dobrych Praktyk i w 2002 r. opracował Zasady Dobrych Praktyk. Zasady te przy aktywnym udziale Banku Pekao SA zostały następnie przyjęte przez Giełdę Papierów Wartościowych w czerwcu 2003. 

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy