Wiadomości branżowe

Bezpłatne rachunki osobiste w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy uatrakcyjnia ofertę rachunków osobistych dla Klientów detalicznych. Dzięki modyfikacjom, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. Pocztowe Konto Nestor, dla emerytów i rencistów stanie się bezkonkurencyjne. Zmiany w ofercie to nie tylko nowa taryfa opłat i prowizji, ale także nowe podejście do Klienta. Dążeniem Banku Pocztowego jest oferowanie Klientom prostych

Bank Pocztowy uatrakcyjnia ofertę rachunków osobistych dla Klientów detalicznych. Dzięki modyfikacjom, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2010 r. Pocztowe Konto Nestor, dla emerytów i rencistów stanie się bezkonkurencyjne.

Zmiany w ofercie to nie tylko nowa taryfa opłat i prowizji, ale także nowe podejście do Klienta. Dążeniem Banku Pocztowego jest oferowanie Klientom prostych usług finansowych – unikanie skomplikowanych produktów, zawiłych procedur i niezrozumiałej komunikacji. Prosta oferta Banku ma pomagać zrozumieć świat finansów m.in. osobom dotychczas niekorzystającym aktywnie z usług bankowych. Taka misja społeczna Banku Pocztowego jest czymś naturalnym, wynika z państwowego charakteru tej instytucji oraz możliwości wykorzystania przewagi, jaką jest oferowanie usług finansowych na każdej Poczcie.

Bank przygotowując nowe warunki skupił się przede wszystkim na potrzebach i oczekiwaniach Klientów tak, aby dopasować ofertę do wyznaczonych grup docelowych Banku. Segmentacja Banku Pocztowego wyróżnia grupę osób nieubankowionych, która jeszcze nie korzysta z rachunków bankowych, kredytów i kart.

Podstawową zmianą jest zniesienie miesięcznej opłaty za prowadzenie Pocztowego Konta Standard oraz Pocztowego Konta Nestor. Od 1 stycznia 2010 r. Bank będzie umożliwiał także bezpłatne dokonywanie przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej (Pocztowy24) oraz telefonicznie przez automatyczny serwis infolinii. Dodatkowo cała taryfa została uproszczona – za odpłatne czynności bank pobiera jednolite prowizje.

Klienci posiadający Pocztowe Konto Nestor często korzystają z banku za pośrednictwem Poczty lub placówek, dlatego też opłata za przelewy zlecane w tych kanałach zostanie zniesiona.

Nowością będzie możliwość bezpłatnego wypłacania gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Miesięczna opłata za kartę Visa Electron wydaną do rachunku wynosić będzie 4 zł.

W związku z dążeniem do uproszczenia podstawowej oferty Banku, od 1 stycznia 2010 r. wycofane zostaje ze sprzedaży Pocztowe Konto Plus. Klienci, którzy posiadają to konto będą obsługiwani na dotychczasowych warunkach. Zmieniona została opłata za użytkowanie karty płatniczej Visa Electron – od początku roku wyniesie 4 zł.

Bank Pocztowy w ofercie rachunków osobistych od 1 stycznia 2010 r. będzie posiadał:

  • Pocztowe Konto Standard – dla osób ceniących dostęp do swoich środków zarówno przez szeroką sieć placówek jak i internet,
  • Pocztowe Konto Nestor – przeznaczone dla emerytów i rencistów; Bank Pocztowy posiada bardzo istotną przewagę konkurencyjną w obsłudze segmentu osób starszych, jako jedyny w pełni realizując ich podstawową potrzebę – łatwy dostęp do zgromadzonych środków. Atutem rachunku jest możliwość dostarczenia w razie potrzeby przez listonosza bezpłatnie pieniędzy do domu.

Źródło Bank Pocztowy SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy