Inwestycje

brak zezwolenia dla firmy Saint Louis Sucre InternationaI S.A.S

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymał w mocy decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia firmie Saint Louis Sucre InternationaI S.A.S na nabycie kontrolnego pakietu akcji Śląskiej Spółki Cukrowej S.A.

Po rozpatrzeniu wniosku firmy Saint Louis Sucre International S.A.S. z dnia 18 stycznia 2001r. O ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją odmawiającą wydanie zezwolenia na nabycie akcji Śląskiej Spółki Cukrowej z siedzibą w Łosiowie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 16 lutego 2001 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy swoją poprzednia decyzję.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego, biorąc pod uwagę istniejący stan prawny, zaistniały stan faktyczny oraz zarzuty przedstawione przez pełnomocnika wnioskodawcy, utrzymał w mocy swoją decyzję odmawiającą udzielenia zezwolenia firmie Saint Louis Sucre InternationaI S.A.S z siedziby we Francji na nabycie kontrolnego pakietu akcji Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Łosiowie.
W wydanej decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podtrzymał również swoje stanowisko, iż w przypadku nabycia kontrolnego pakietu akcji Śląskiej Spółki Cukrowej S.A, z siedziby w Łosiowie nie będącej właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości, firma Saint Louis Sucre International S.A.S. z siedzibą we Francji winna otrzymać zezwolenia na objęcie wszystkich wniesionych w formie aportu akcji poszczególnych spółek handlowych, będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (pod warunkiem istnienia przesłanek określonych w art. 3e ust.l pkt. 1 lub 2 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców).

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/2808/Minister_Spraw_Wewnetrznych_i_Administracji_utrzymal_w_mocy_decyzje_odmawiajaca_.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy