Wiadomości branżowe

BRE Bank rozbudowuje sieć doradców do obsługi sektora MSP

Z początkiem września BRE Bank rozbudowuje w Oddziałach sieć doradców do obsługi Klientów z sektora MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa zyskają indywidualną profesjonalną pomoc merytoryczną, doradztwo oraz pewność, że otrzymają ofertę optymalnie dopasowaną do ich potrzeb. Rozwój służb sprzedaży to kolejny etap realizacji nowej strategii działania BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, która zakłada, że jednym z kluczowych obszarów jest segment małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowa koncepcja obsługi przedsiębiorców z sektora MSP w Oddziałach BRE Banku spowoduje, że nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale każdy z Klientów sektora MSP będzie mógł liczyć na indywidualne konsultacje z doradcą Klienta oraz pomoc w skonstruowaniu optymalnego zestawu produktów. Analitycy sprzedażowi rynku MSP na podstawie sygnałów od Klientów, będą rozwijać ofertę, tak aby była jak najlepiej dopasowana do zmieniających się potrzeb sektora.

Nowa strategia
Strategia Banku na najbliższe lata przewiduje, że bankowość korporacyjna pozostanie najważniejszym pionem biznesowym i głównym źródłem dochodów Banku. BRE Bank chce m.in. pozyskać nastawione na rozwój, innowacyjne firmy z sektora MSP, które potrzebują dobrych produktów i szybkiego do nich dostępu. Celem Banku na najbliższe 3 lata jest 50-prcentowy wzrost liczby obsługiwanych przedsiębiorstw o rocznych przychodach do 30 mln zł.

?Nasze cele chcemy osiągnąć głównie poprzez wzrost efektywności pracy w obszarze sprzedaży (front-office). Aby poprawić skuteczność procesu akwizycji i obsługi klientów już od września całkowicie odciążyliśmy oddziały korporacyjne od zadań nie związanych bezpośrednio z biznesem. Zwiększając liczbę sprzedawców poprawimy zdolność do pozyskiwania nowych klientów oraz jakość obsługi firm, w tym także z sektora MSP?, mówi Sławomir Lachowski – Prezes Zarządu BRE Banku.

Nowości produktowe dla MSP
BRE Bank już od początku roku prowadzi prace nad udoskonaleniem obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wprowadzono już niezbędne modyfikacje produktów oraz zmiany procedur kredytowych, których celem jest zwiększenie efektywności procesu oceny ryzyka kredytowego. W lipcu BRE Bank udostępnił Klientom MSP nowy Pakiet ?EFEKT Finansowy?, który zapewnia firmom limit kredytowy do wysokości 1 mln zł, umożliwiający skorzystanie w dowolnym momencie z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, dyskonta weksli, gwarancji bankowych i akredytywy. Podniósł również limit kredytu w rachunku (udostępnianego Klientom MSP w ramach Pakietu ?EFEKT Plus?) z 200 do 600 tys. zł. Przedsiębiorcy korzystający z tego Pakietu zyskali również pewność szybkiego terminu rozpatrzenia wniosku kredytowego, który wynosi maksymalnie 7 dni.

– ?Pakiet EFEKT Finansowy jest innowacyjnym rozwiązaniem dla aktywnych przedsiębiorców. Umożliwia podejmowanie szybkich decyzji i uzupełnienie środków finansowych w dowolnym momencie, w zależności od bieżących potrzeb firmy. Nowy Pakiet usług BRE Banku wspiera tym samym firmy sektora MSP w szybkim finansowaniu przedsięwzięć biznesowych lub przezwyciężaniu ewentualnych kłopotów z płynnością finansową. W efekcie nasz nowy produkt zapewnia instrumenty uwiarygodniające przedsiębiorstwo w oczach jego kontrahentów? ? mówi Krzysztof Gerlach, Dyrektor Departamentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw BRE Banku.

Pakiety BRE Banku zapewniają Klientom wygodne zarządzanie środkami na rachunkach oraz możliwość korzystania z dogodnych form lokowania nadwyżek finansowych. Klienci otrzymują dostęp do najnowocześniejszych systemów bankowości elektronicznej, a także bezpłatne pośrednictwo banku przy zawieraniu (ze spółkami Grupy BRE Banku) umów leasingu i faktoringu oraz preferencyjne warunki korzystania z kart płatniczych. Przedsiębiorcy mogą również indywidualnie negocjować stawki wymiany walut.

Szczegółowe informacje dotyczące tej oferty dostępne są na internetowych stronach BRE Banku kierowanych do MSP.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #ing   #stopy procentowe   #szybkiego   #tego