Wiadomości branżowe

BRE Leasing po trzech kwartałach 2005 r.

W ciągu trzech kwartałów 2005 r. BRE Leasing utrzymuje wysoką dynamikę. Wartość zawartych umów leasingu w tym okresie wyniosła 1 206,8 mln zł, z czego 64,6% stanowiły umowy leasingu ruchomości (779,7 mln zł), a 35,4% umowy leasingu nieruchomości (427,1 mln zł). Wartość wszystkich umów leasingu zawartych w ciągu trzech kwartałów 2005 r. wzrosła o ponad 29% w porównaniu z tym samym okresem 2004 r. Po trzech kwartałach 2005 r. zysk brutto wyniósł 14,8 mln zł i był o ponad 52% większy niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy stanowił 9,7 mln zł. Osiągniętą dynamikę sprzedaży prezentuje poniższy wykres. [Wykres 1 – BRE Leasing – umowy leasingu zawarte w kolejnych latach działalności Spółki (w mln zł)]


BRE Leasing – dynamika akwizycji

Przedmioty leasingu

3Q2005

3Q2004

Wzrost

w %

w mln PLN

Ruchomości

 

 

 

Środki transportu drogowego

480,9

427,4

12,5

w tym

 

 

 

osobowe

148,5

68,1

118,1

Maszyny i urządzenia przemysłowe

224,1

158,3

41,6

Komputery i sprzęt biurowy

6,2

2,8

121,4

Środki transportu powietrznego, wodnego i kolejowego

63,3

2,0

31-krotny wzrost

Inne

5,2

4,6

13,0

Razem ruchomości

779,7

595,1

31,0

Nieruchomości

427,1

339,6

25,8

Ogółem

1 206,8

934,7

29,1

Wśród nowych umów leasingu ruchomości dominowały środki transportu drogowego (blisko 62%), na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (ponad 28%). [Wykres 2 – BRE Leasing – struktura umów leasingu ruchomości zawartych w ciągu trzech kwartałów 2005 r.]

W dominującym w portfelu spółki leasingu środków transportu drogowego większość umów dotyczy samochodów ciężarowych (ponad 32%).

Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r., w ciągu trzech kwartałów 2005 r. nastąpił wzrost o ponad 118% wartości samochodów osobowych oddanych w leasing. Tym samym zwiększył się ich udział w portfelu ruchomości i obecnie wynosi 30,9% (po trzech kwartałach 2004 r. ? 15,9%).

Wzrost wartości nowych umów leasingu maszyn i urządzeń też jest znaczący i sięga prawie 42% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

Leasing nieruchomości 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie, firma kieruje propozycję leasingu nieruchomości już nie tylko do klientów korporacyjnych, ale również do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do niedawna próg transakcji wynosił 15 mln zł. Obecnie obsługiwane są projekty już od 1 mln zł. 

Najważniejsze dane na temat BRE Leasing Sp. z o. o.

BRE Leasing należy do  najstarszych firm leasingowych działających w Polsce.

Instytucja ta powstała w 1991 r. jako BRE Services Sp. z o.o. , a od końca 1997 r. działa pod nazwą BRE Leasing Sp. z o.o.

Udziałowcami są:

BRE Bank SA –  50% udziałów + 1 udział
CommerzLeasing und Immobilien AG –  50% udziałów ? 1 udział.

Kapitał własny BREL wg stanu na 30.09.2005 r. wyniósł 40.636.000 zł.

W skład Zarządu spółki wchodzą: dr Mieczysław Groszek, Prezes; dr Veit Martin, Wiceprezes.

BRE Leasing wyróżnia wszechstronna oferta kierowana do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

BRE Leasing proponuje leasing tradycyjnie określany jako operacyjny i finansowy, indywidualne modele finansowania pozabilansowego, leasing zwrotny, limit leasingowy,  vendor leasing, leasing nieruchomości, finansowanie flot oraz zarządzanie flotami, a także leasing ruchomości w tym: pojazdów, maszyn i urządzeń  według uproszczonych procedur. Oferta BRE Leasing jest dostępna dzięki sieci oddziałów i  filii, zlokalizowanych w głównych miastach Polski, oddziałów BRE Banku i Dominet Banku, a także za pośrednictwem internetu  pod adresem www.bre-leasing.com.pl.

Źródło mLeasing. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy