Tag Archives: dni

Nadchodzi czas korekty

Nadchodzi czas korekty

Uwaga przedsiębiorcy! Do końca kwietnia należy zweryfikować i w razie potrzeby poprawić przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty rozliczeniowe za 2010 r. Weryfikacji dokumentów rozliczeniowych jest zobowiązany dokonać każdy płatnik składek. Weryfikacji wymagają zarówno dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA), jak i raporty imienne (ZUS RCA).…

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden autorem artykułu jest Jacek Malinowski Kilka słów o ING OFE dawniej OFE Nationale Nederlanden na tle pozostałych OFE. Ponad dziesięć lat temu (rok 1999) dokonano w Polsce reformy systemu emerytalnego ? powstała ustawa o funduszach emerytalnych i akty jej towarzyszące.…

Zainwestuj w Lubuskie

Ogromnym potencjałem regionu Lubuskiego jest jego położenie geograficzne przy zachodniej granicy kraju. Lubuskie nie jest wyłącznie krańcem Polski i przedsionkiem zachodniej Europy, do której przez wiele lat Polacy jeździli na saksy. Lubuskie nie jest peryferyjnym, mało znaczącym regionem. Leży na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych wschód-zachód oraz północ-południe.…

European Economic Congress 2010 with an unprecedented promotional campaign

The Second European Economic Congress in Katowice (EEC), the largest conference in Central Europe under the patronage of the President of European Commission José Manuel Barroso, is heralded by a promotional campaign on an unparalleled scale for such events. The promotional campaign of the European Economic Congress 2010 which will be held in Katowice from 14 to 16 April involves television, publications and press advertisements, Internet promotion, outdoor boards, direct marketing and PR activities.…

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej w sierpniu na poziomie -0,2 proc. r/r (znacznie poniżej oczekiwań) wskazuje, że być może jesteśmy już na dnie. Co prawda m/m odnotowano spadek 4,7 proc., ale wynik roczny jest bardziej wyrazisty. Parafrazując znanego satyryka, chodzi nam jednak o to, żeby to dno nam się w przemyśle nie oberwało.…
Top