Tag Archives: dok

Raport ?Ziemia w Polsce? ? zyski z gruntów rolnych

Kryzys gospodarczy, który przetoczył się przez cały świat, odcisnął swoje piętno również na rynku ziemi w Polsce. Na wszystkich badanych obszarach zanotowano wyhamowanie wzrostów cen widocznych przed rokiem 2008. W wielu miejscach zaobserwować można było również korektę, czy poważne rozchwianie cen gruntów.…

ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie

Kompleksowy i dostosowany do potrzeb klientów. Taki właśnie jest Sposób na Przyszłość ? nowe ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie. Jak wynika z badań społecznych, 83% Polaków uważa, że człowiek odpowiedzialny powinien być ubezpieczony na życie. Tymczasem polisę posiada tylko co piąty z nas.…

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden autorem artykułu jest Jacek Malinowski Kilka słów o ING OFE dawniej OFE Nationale Nederlanden na tle pozostałych OFE. Ponad dziesięć lat temu (rok 1999) dokonano w Polsce reformy systemu emerytalnego ? powstała ustawa o funduszach emerytalnych i akty jej towarzyszące.…

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej w sierpniu na poziomie -0,2 proc. r/r (znacznie poniżej oczekiwań) wskazuje, że być może jesteśmy już na dnie. Co prawda m/m odnotowano spadek 4,7 proc., ale wynik roczny jest bardziej wyrazisty. Parafrazując znanego satyryka, chodzi nam jednak o to, żeby to dno nam się w przemyśle nie oberwało.…

EBC – nieuchronne rozczarowanie

EBC: nieuchronne rozczarowanie Od ostatniego posiedzenia EBC dane były mieszane. Wzrost 1kw zapowiada się bardzo słaby, a to dzięki koszmarnemu załamaniu eksportu. Tym samym oficjalne projekcje wzrostu (-2,7% w całym roku) wydają się trudne do osiągnięcia. Jednocześnie jednak wskaźniki koniunktury zaczęły się ostatnio wyraźnie poprawiać ?…
Top