Tag Archives: dzi

EKOlogicznie i EKOnomicznie, czyli Eco Driving w Poznaniu

Według badań Komisji Europejskiej kierowcy, którzy wykorzystują wskazówki Eco Drivingu cieszą się oszczędnościami rzędu 25-30%. Rocznie badany kierowca zaoszczędził ponad 1500 złotych. Poznań uczy swoich kierowców, jak jeździć ekologicznie i ekonomicznie, dbając o środowisko naturalne i bezpieczeństwo mieszkańców miasta. ……

Jak naprawić strefę euro?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że strefa euro znalazła się dziś w kryzysie. Pomysły na jego rozwiązanie wyrastają jak grzyby po deszczu. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym z nich i sprawdźmy, czy którykolwiek ma jednocześnie teoretyczne i polityczne szanse na uzdrowienie strefy euro.…

Inwestycja w migracje

Inwestując w nieruchomości, powinno się uwzględnić szereg różnych czynników, dotyczących zarówno samego przedmiotu inwestycji, jak i jego otoczenia. Jak zatem się upewnić, że to właśnie na danym terenie w przeciągu wielu lat nie zabraknie kupców? Główny Urząd Statystyczny cyklicznie tworzy prognozy ludnościowe Polski i to z podziałem na regiony, a nawet powiaty.…

Obligacje trafiły do inwestorów

Największa transakcja na rynku sfinalizowana. Obligacje trafiły do inwestorów. Notowana na NewConnect firma windykacyjna EGB Investments S.A. otworzyła drugi kwartał 2011 r. sfinalizowaniem największej od początku roku transakcji przelewu bankowych wierzytelności detalicznych, o łącznej wartości ponad 465 mln zł oraz zakończeniem pierwszego etapu Programu Emisji Obligacji serii A, w wyniku którego w ręce inwestorów trafiły obligacje o łącznej wartości 13 mln zł.…

Call trading szansą dla młodych

To wyrażenie jest jedną z odmian sprzedaży telefonicznej. Zapotrzebowanie na pracowników w tej branży stale rośnie, firmy prześcigają się w ofertach pracy, a studenci zastanawiają czy to dobry sposób na rozpoczęcie kariery zawodowej. Nowy trend Call trading opiera się na telefonicznej sprzedaży produktów światowych marek na dużą skalę.…
Top