Tag Archives: euro

6 mld dla MFW

Wokół pożyczki, którą Polska ma udzielić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu narosło sporo nieporozumień. Wiązane z nią zagrożenia są mocno przesadzone, nie należy się jednak spodziewać, że w ten sposób rozwiązane zostaną problemy strefy euro. Pożyczenie przez Polskę nieco ponad 6 mld. euro nie będzie miało wpływu na zadłużenie naszego kraju, gdyż przeznaczone na ten cel środki nie będą pochodzić z budżetu.…

Scenariusz grecki we Włoszech. Tylko który?

W Grecji po rozpaczliwej próbie obrony swojej pozycji poprzez referendum do dymisji podał się premier Papandreu. Pojawiła się wreszcie szansa na ponadpartyjny proreformatorski rząd, pod przewodnictwem byłego wiceprezesa EBC, który ma wyprowadzić pogrążony w chaosie kraj z gospodarczego dołka. Podobny scenariusz może niedługo rozegrać się we Włoszech.…

Szczyt spóźnionej odwagi

Ustalenia europejskiego szczytu w sprawie Grecji i kryzysu zadłużenia w strefie euro wydają się bardzo odważne. Jest to jednak odwaga spóźniona o co najmniej półtora roku. Gdyby udało się przeprowadzić 50% redukcję prywatnego zadłużenia Grecji w kwietniu 2010 roku, to przynajmniej problem tego państwa byłby bliższy rozwiązania.…

Nie będzie kolejnej recesji

Nie będzie kolejnej recesji, jednak światowe gospodarki w najbliższych miesiącach wyhamują. W Polsce wzrost PKB o 3,2 proc w 2012 roku, wolniejszy od spodziewanego spadek inflacji i obniżki stóp na przełomie roku ? to najnowsze prognozy ekonomistów BRE Banku. Początki zacieśnienia fiskalnego, niejednorodna polityka monetarna, negatywny dla konsumpcji impuls inflacyjny oraz czynniki jednorazowe (np.…
Top