Tag Archives: krzysztof

Nobliści zaproszeni przez Pioneer Investments

Trzech laureatów Nagrody Nobla: Robert Engle, Sir James Mirrlees i Christopher Pissarides wzięło udział w corocznym spotkaniu Pioneer Investments Colloquia we włoskim Iseo. Uczestnicy dyskutowali na temat przyszłości światowej gospodarki. Pioneer Investments Colloquia odbyło się już po raz piąty. W tym roku tematem spotkania były niedopasowania makro- i mikroekonomiczne w światowej gospodarce.…

Obligacje trafiły do inwestorów

Największa transakcja na rynku sfinalizowana. Obligacje trafiły do inwestorów. Notowana na NewConnect firma windykacyjna EGB Investments S.A. otworzyła drugi kwartał 2011 r. sfinalizowaniem największej od początku roku transakcji przelewu bankowych wierzytelności detalicznych, o łącznej wartości ponad 465 mln zł oraz zakończeniem pierwszego etapu Programu Emisji Obligacji serii A, w wyniku którego w ręce inwestorów trafiły obligacje o łącznej wartości 13 mln zł.…

Pioneer Pekao TFI: W sierpniu klienci wypłacali środki z funduszy

W sierpniu 2011 r. klienci największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – Pioneer Pekao TFI nerwowo reagowali na wysoką zmienność rynków finansowych. Sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -587 mln złotych. Duże spadki notowań na GPW oraz na innych giełdach na świecie sprawiły, że  część klientów Pioneer Pekao TFI zdecydowała się na odkupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.…

Pioneer Pekao TFI: Prawie 450 mln zł sprzedaży brutto w lipcu, sprzedaż netto na minusie

W lipcu największą popularnością wśród klientów Pioneer Pekao TFI cieszyły się fundusze inwestujące w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego. Awersja do ryzyka wśród klientów funduszy akcyjnych i mieszanych sprawiła, że sprzedaż netto w lipcu była ujemna. Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao TFI, nabyli w lipcu jednostki funduszy o wartości prawie 450 mln złotych.…

Pioneer Pekao TFI: ponad 2,7 mld zł sprzedaży brutto w I półroczu 2011 r.

Klienci najstarszego i największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych -  Pioneer Pekao TFI przez pierwsze sześć miesięcy 2011 r. zakupili jednostki funduszy i subfunduszy za 2,72 mld złotych. W czerwcu sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -5,4 mln złotych. W I półroczu 2011 r.…
Top