Tag Archives: mimo

Rynek ziemi: wzrosty mimo kryzysu

Spadki na rynku ziemi? Tylko w przypadku cen ofertowych i dużych ośrodków miejskich, gdzie doszło do ich nadmiernego wywindowania. Po przebadaniu cen transakcyjnych dla pozostałych obszarów, czyli wartości podpisywanych umów, z całą pewnością możemy mówić tylko o wzrostach! Skutki kryzysu na rynku ziemi wprawdzie były widoczne, ale w znacznie mniejszym zakresie, niż wielu może sądzić.…

Nie będzie kolejnej recesji

Nie będzie kolejnej recesji, jednak światowe gospodarki w najbliższych miesiącach wyhamują. W Polsce wzrost PKB o 3,2 proc w 2012 roku, wolniejszy od spodziewanego spadek inflacji i obniżki stóp na przełomie roku ? to najnowsze prognozy ekonomistów BRE Banku. Początki zacieśnienia fiskalnego, niejednorodna polityka monetarna, negatywny dla konsumpcji impuls inflacyjny oraz czynniki jednorazowe (np.…

Pioneer Pekao TFI: Prawie 450 mln zł sprzedaży brutto w lipcu, sprzedaż netto na minusie

W lipcu największą popularnością wśród klientów Pioneer Pekao TFI cieszyły się fundusze inwestujące w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego. Awersja do ryzyka wśród klientów funduszy akcyjnych i mieszanych sprawiła, że sprzedaż netto w lipcu była ujemna. Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao TFI, nabyli w lipcu jednostki funduszy o wartości prawie 450 mln złotych.…

wynagrodzenie managera wyższego szczebla w Polsce

W ubiegłym roku średnie roczne wynagrodzenie managera wyższego szczebla w Polsce wynosiło 350 tys. EUR – wynika z badania Hay Group opublikowanego w marcowym numerze Harvard Business Review Polska. Oznacza to 5,5% wzrost w porównaniu do pensji sprzed roku. Mimo to polscy prezesi zarabiają ponad 3 razy mniej niż ich koledzy z Europy.…

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden

ING OFE dawniej Nationale Nederlanden autorem artykułu jest Jacek Malinowski Kilka słów o ING OFE dawniej OFE Nationale Nederlanden na tle pozostałych OFE. Ponad dziesięć lat temu (rok 1999) dokonano w Polsce reformy systemu emerytalnego ? powstała ustawa o funduszach emerytalnych i akty jej towarzyszące.…
Top