Tag Archives: nowe

Fed ? jak zwykle niewinny?

Ekonomiści wskazują wiele powodów, dla których tempo ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w ciągu ostatniego półrocza, rozczarowało. Polityka monetarna Fed niestety rzadko kiedy jednak jest pośród nich wymieniana. Tymczasem Ben Bernanke, doprowadzając długoterminowe stopy procentowe do nienotowanych w historii poziomów, wystawił gospodarkę światową na ciężką próbę.…

Nowy szef Inwestycji w Pioneer Pekao

W dniu 8 czerwca 2011 roku Peter Bodis, dotychczas pracujący w Pioneer Investments w Wiedniu, został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami. Kandydatura na stanowisko nowego wiceprezesa, zaproponowana przez Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A.,…

ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie

Kompleksowy i dostosowany do potrzeb klientów. Taki właśnie jest Sposób na Przyszłość ? nowe ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne ING Życie. Jak wynika z badań społecznych, 83% Polaków uważa, że człowiek odpowiedzialny powinien być ubezpieczony na życie. Tymczasem polisę posiada tylko co piąty z nas.…

Śpiąca Królewna z Finlandii

Nie tak dawno temu był sobie gigant. Żył spokojnie i panował niepodzielnie na rozwijającym się rynku technologii mobilnych. I pewnie sielanka trwałaby nadal, gdyby do gry nie weszło Jabłko, które dla naszego giganta okazało się zatrute. W nowe stulecie Nokia wchodziła jako najsilniejszy gracz na światowym rynku mobilnym.…
Top