Tag Archives: od

Pioneer Pekao TFI: Największa sprzedaż brutto od 5 miesięcy

W lipcu sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy największego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce – Pioneer Pekao TFI wyniosła ponad 386 mln zł. Saldo wpłat i odkupień było jednak ujemne i wyniosło -46,1 mln złotych. W lipcu klienci Pioneer Pekao TFI, które dokładnie 20 lat temu, rozpoczęło tworzenie polskiego rynku funduszy wspólnego inwestowania, wyraźnie preferowali fundusze obligacji.…

Pioneer Pekao TFI: Dobre wyniki funduszy w maju

W ubiegłym miesiącu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus w maju zyskał 10,5%, a Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego prawie 7,4%. Mimo dobrych wyników funduszy, majowe saldo wpłat i umorzeń Pioneer Pekao TFI było ujemne i wyniosło nieco ponad -109 mln złotych. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus także w skali ostatnich 12 miesięcy osiągnął ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne - w tym okresie wartość jednostki funduszu wzrosła o ponad 28%.…
Top