Tag Archives: utrzyma

8% zysk z X edycji lokaty KB

8% zysk z X edycji lokaty KB

8% zysk z X edycji lokaty KB X edycja lokaty strukturyzowanej zakończyła się 8% zyskiem. A dzisiaj Kredyt Bank rozpoczyna edycje dwóch kolejnych lokat opartych na konstrukcji “Double No Touch*” i ?EURO DIGITAL RANGE**?. – Kredyt Bank oferuje od ponad roku lokaty strukturyzowane.…

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej

Wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej w sierpniu na poziomie -0,2 proc. r/r (znacznie poniżej oczekiwań) wskazuje, że być może jesteśmy już na dnie. Co prawda m/m odnotowano spadek 4,7 proc., ale wynik roczny jest bardziej wyrazisty. Parafrazując znanego satyryka, chodzi nam jednak o to, żeby to dno nam się w przemyśle nie oberwało.…

EBC – nieuchronne rozczarowanie

EBC: nieuchronne rozczarowanie Od ostatniego posiedzenia EBC dane były mieszane. Wzrost 1kw zapowiada się bardzo słaby, a to dzięki koszmarnemu załamaniu eksportu. Tym samym oficjalne projekcje wzrostu (-2,7% w całym roku) wydają się trudne do osiągnięcia. Jednocześnie jednak wskaźniki koniunktury zaczęły się ostatnio wyraźnie poprawiać ?…

Skazani na trend boczny

Święto za oceanem plus brak jakichkolwiek istotnych publikacji makroekonomicznych skazuje warszawski parkiet przestój informacyjny. Powyższe przekłada się na trend horyzontalny dzisiejszej sesji, mimo, że WIG20 dzielnie próbuje podnieść szeroki indeks na wyższe poziomy cenowe. Jednak po pozostałych indeksach cenowych widać wyraźny brak chęci inwestorów do zawierania jakichkolwiek transakcji.…

Pierwsze przejawy łagodzenia polityki kredytowej

Banki nieśmiało łagodzą kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Wracają do finansowania 100% wartości nieruchomości, oferują promocyjne kredyty bez prowizji, a nawet na stałe obniżają marże. To tylko kropla w morzu potrzeb kredytobiorców, ale powoli widać początek zmian na lepsze. DEPOZYTY Lokaty Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty nową lokatę progresywną ?…
Top