Tag Archives: wyniki

Pioneer Pekao TFI: Dobre wyniki funduszy w maju

W ubiegłym miesiącu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus w maju zyskał 10,5%, a Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego prawie 7,4%. Mimo dobrych wyników funduszy, majowe saldo wpłat i umorzeń Pioneer Pekao TFI było ujemne i wyniosło nieco ponad -109 mln złotych. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus także w skali ostatnich 12 miesięcy osiągnął ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne - w tym okresie wartość jednostki funduszu wzrosła o ponad 28%.…

Pioneer Pekao TFI: Wyraźny spadek umorzeń w styczniu

Początek roku przyniósł znaczący spadek umorzeń oraz wzrost nabyć i aktywów funduszy Pioneer Pekao. W styczniu Fundusze Pioneera zanotowały dobre wyniki inwestycyjne. Klienci największego na rynku TFI – Pioneer Pekao, w ubiegłym miesiącu wypłacili z funduszy mniej niż w grudniu 2011 (340 mln zł vs.…

Pioneer Pekao TFI: W grudniu niższe odkupienia i sprzedaż

W grudniu klienci Pioneer Pekao TFI nadal więcej wypłacali niż wpłacali środków do funduszy: sprzedaż netto była ujemna i wyniosła -297 mln złotych. Fundusze inwestujące m.in. w dłużne papiery wartościowe oraz te inwestujące za granicą pokazały w drugiej połowie roku dobre wyniki inwestycyjne.…

Listopad w Rainbow Tours

Touroperator podsumował wyniki dotyczące przychodów ze sprzedaży za miesiąc listopad oraz wyniki przychodów za okres styczeń-listopad 2011. Wprowadzenie czarterów na kierunki egzotyczne w sezonie Zima 2011/12 oraz wyniki sprzedaży oferty Lato 2011 miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy.…
Top