Bankowość

cykl zacieśnienia monetarnego został wstrzymany na najbliższe kilka miesięcy

Po czerwcowej podwyżce stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej dała sygnał, że cykl zacieśnienia monetarnego został wstrzymany na najbliższe kilka miesięcy. Po wysokim odczycie inflacji w maju, jej roczny wskaźnik może zbliżyć się do 4 proc. ? przewidują eksperci BRE Banku, w najnowszym, comiesięcznym przeglądzie ekonomicznym.

Zgodnie z oczekiwaniami RPP podwyższyła stopy procentowe na czerwcowym posiedzeniu o 25 pb. Zakomunikowała również, że dokonane zacieśnienie monetarne powinno skutkować powrotem inflacji do celu w średnim okresie, co jest istotną zmianą w retoryce Rady i sugeruje brak podwyżek stóp na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy. Wzrost stóp procentowych o 75 punktów bazowych od momentu publikacji ostatniej, marcowej projekcji inflacyjnej, powinien skutkować obniżeniem ścieżki inflacji o 0,2-0,3 punktu proc. w perspektywie sześciu kwartałów. Diagnoza koniunktury w polskiej gospodarce jest nadal optymistyczna. Widać ożywienie popytu inwestycyjnego.

Przez ostatni miesiąc złoty pozostawał wyjątkowo stabilny wobec euro i odporny na globalne zmiany awersji do ryzyka. W tym czasie Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, było aktywnym uczestnikiem rynku walutowego, przeprowadzając sprzedaż walut w momentach rosnącej awersji do ryzyka. ? Uważamy, że podobną strategię Ministerstwo Finansów będzie prowadziło w kolejnych miesiącach, co będzie nadal stabilizowało złotego ? komentuje Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista BRE Banku. – Złoty może umacniać się wyraźniej jedynie w sytuacji poprawy globalnego sentymentu i wyraźnego przyspieszenia wzrostu gospodarczego i inwestycji w Polsce – dodaje.

Pogorszenie danych w gospodarce amerykańskiej przyniosło poważne obawy dotyczące kontynuacji cyklu w USA. Fed nie wycofał się jeszcze ze twierdzenia, że dalsze miesiące popchną gospodarkę znów na ścieżkę prowadzącą do potencjału wzrostu gospodarki. ? Z dzisiejszej perspektywy zdecydowanie bardziej prawdopodobna jest kontynuacja cyklu po I-II kwartałach słabszego wzrostu. Każdy scenariusz implikuje jednak wydłużenie okresu niskich stóp procentowych ? mówi Marcin Mazurek, ekonomista BRE.

Pełna wersja Miesięcznego Przeglądu Makroekonomicznego jest również dostępna na stronie internetowej biura prasowego BRE Banku: http://media.brebank.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy