Wiadomości branżowe

Decyzja GPW

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o dopuszczeniu Banku Pekao SA  do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy. Na mocy tej decyzji Bank będzie uczestniczył w obrocie na rachunek własny papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz instrumentami pochodnymi, których cena zależy od ceny tychże papierów

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała o dopuszczeniu Banku Pekao SA  do działania na rachunek własny na rynku podstawowym giełdy.

Na mocy tej decyzji Bank będzie uczestniczył w obrocie na rachunek własny papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski oraz instrumentami pochodnymi, których cena zależy od ceny tychże papierów wartościowych, a ponadto kontraktami terminowymi i opcjami.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy