Bankowość

Decyzja RPP z konfliktem o zysk NBP w tle

Decyzja RPP z konfliktem o zysk NBP w tle
Zgodnie z oczekiwaniami PRP nie zmieniła stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu. Stopa repo nadal wynosi 3,5%.

1113474_move2Również zgodnie z oczekiwaniami Rada utrzymała dotychczasowe (nieformalne) nastawienie w polityce pieniężnej (fragment o zbliżonych prawdopodobieństwach kształtowania się inflacji powyżej i poniżej celu NBP), wsparte dodatkowo fragmentem o istotnym wpływie zagranicznej polityki gospodarczej na ten element komunikacji RPP z rynkiem. W komunikacie RPP dała wyraz swym obawom co do utrzymania niepewności na rynkach światowych oraz zagrożeniom jakie niesie nadmierna ekspansja fiskalna. Bardziej optymistyczne wydają się natomiast oczekiwania RPP co do sytuacji w polskiej gospodarce; obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej Rada wiąże z warunkami pogodowymi.

Ernest Pytlarczyk, Marcin Mazurek

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy