Inwestycje

Dlaczego Venture Capital?

W dobie kryzysu Venture Capital są jednym z alternatywnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Jeżeli istnieją problemy z uzyskaniem kapitału w postaci innych form warto zastanowić się nad dużymi korzyściami wynikającymi z zastosowania tej formy.

Obecna sytuacja w gospodarce znacznie wpływa na zmniejszenie dostępności rożnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Kredyty udzielane są głównie podmiotom, które charakteryzują się dużą zdolnością kredytową, natomiast finansowanie poprzez emisję akcji dostępne jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw. Na popularności zyskuje zdobycie środków finansowych za pomocą funduszy Venture Capital. Są to instytucje, które kupują udziały firm nienotowanych na giełdzie z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży w celu osiągnięcia zysku wynikającego ze wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa.

1166600_cash_rules_everything_around_meVenture Capital jako forma finansowania jest bardzo atrakcyjna szczególnie dla małych spółek. Często mają one utrudniony dostęp do kredytu, mimo iż mogą charakteryzować się dużymi perspektywami wzrostu. Nie są gotowe również do wprowadzenia swoich akcji na giełdę, nawet na rynek alternatywny. Pozyskanie kapitału za pomocą forfaitingu czy faktoringu jest często kosztowne, dlatego dobrym rozwiązaniem są fundusze Venture Capital. Umożliwiają nie tylko same pozyskanie kapitału, ale przede wszystkim dają większą gwarancję, w porównaniu do innych form finansowania, rozwoju inwestycyjnego małych spółek, a nawet jej przyszłe wprowadzenie na parkiet giełdowy.

Fundusze Venture Capital inwestują w rożne branże, dzięki temu większość przedsiębiorców może pozyskać kapitał na swój rozwój. Należą do nich między innymi sektory telekomunikacyjne, informatyczne czy działalność usługowa. Ponadto firmy muszą spełniać dodatkowe kryteria. Po pierwsze spółka musi dysponować uproszczonym biznes planem, posiadać pomysł na dalszy rozwój i możliwości zwiększenia swojego udziału w rynku, lub musi dysponować projektem start-upowym lub dużym potencjałem wzrostu. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie kadry menedżerskiej – mówi Bogusław Bartoń, prezes funduszu OneRay Investment SA podczas czatu giełdowego zorganizowanego w dniu 23 kwietnia 2009, na łamach portalu finansowego IPO.pl. Należy jednak pamiętać, że fundusze VC inwestujące w nowopowstałe spółki, które rozpoczynają dopiero swoją działalność, charakteryzują się większym ryzykiem. Rekompensowane jest to natomiast wyższą stopą zwrotu z inwestycji.

Dużym atutem tej formy finansowania jest wsparcie ze strony kompetentnej kardy menadżerskiej, która nadzoruje oraz wspomaga proces zarządzania w spółkach, w które inwestują VC. Przynosi to korzyści zarówno samym firmom, jak i funduszowi. Z jednej strony spółki mają duże wsparcie merytoryczne w swoich działaniach inwestycyjnych, a umiejętne ich wykorzystanie wpływa znacząco na przyrost wartości przedsiębiorstwa. Natomiast fundusze VC wprowadzając menadżerów do danej firmy mają nad nią nadzór i mogą kontrolować ich sytuację finansową. Zależy im bowiem na późniejszej sprzedaży danej spółki z zyskiem. Bogusław Bartoń podczas czatu giełdowego IPO.pl pisał – W wybranych sytuacjach oferujemy bezpośrednie wsparcie doświadczonych menedżerów, szczególnie w przypadku projektów start-up, gdzie powyższe pomoc kadrowa jest bardzo istotne. Niejednokrotnie warunkuje to sukces danej inwestycji, a spółki, które chcą skorzystać z tej formy finansowania traktują to jako jeden z ważniejszych kryteriów wyboru określonego funduszy.

Wiele firm, które skorzystało z tej formy finansowania, wykazało duże korzyści z tego tytułu. Jak twierdzi Bogusław Bartoń: Dużym sukcesem rynkowym może pochwalić się spółka Surfland Developer System oraz spółka eXant, która bardzo szybko zwiększa swój udział w rynku. Warto więc polecić tą formę finansowania przedsiębiorstwom, które stawiają na swój rozwój i ekspansję.
Relację z przeprowadzonego czata giełdowego z Bogusławem Bartoniem znajdziecie Państwo na stronie czat.ipo.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy