Wiadomości branżowe

Dobra Partia ? dobry wybór dla inwestorów

Do 21 października Inwestorzy mogą głosować swoimi pieniędzmi na Dobrą Partię. To nowatorski produkt strukturyzowany Wealth Solutions dający szansę na 22 procent zysku w skali roku.

Dobra Partia oparta jest o akcje siedmiu globalnych koncernów – Telefonica, Vivendi, Axa, RWE, Daimler, Deutsche Telekom i Schneider Electric. Inwestycja potrwa maksymalnie cztery lata, lecz może się zakończyć po roku z zyskiem od 9 do 11 procent. Wystarczy, że notowania pięciu lub sześciu spółek nie będą na poziomie niższym niż w momencie rozpoczęcia inwestycji. Zysk po pierwszym roku może jednak wynieść od 18 do 22 procent jeśli akcje wszystkich siedmiu spółek nie spadną w relacji do początkowych odczytów. Gdyby żaden z powyższych warunków nie został spełniony po roku, wówczas Inwestor ma szansę na dwu-, trzy- lub czterokrotność powyższych kuponów w kolejnych rocznicach.

Dobra Partia działa w oparciu o sprawdzoną i przynoszącą wysokie zyski strategię autocall. Jednak w przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku daje dwie, a nie jedną szansę na zysk w każdym roku trwania inwestycji – mówi Maciej Kossowski, Prezes Zarządu Wealth Solutions SA. Dobra Partia dostępna jest online na stronie Wealth Solutions oraz u wybranych doradców finansowych. Minimalna składka zainwestowana to 5 tysięcy złotych.

Dobra Partia to produkt strukturyzowany oferowany w formie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa SA. Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w Warunkach Ubezpieczenia „Dobra Partia” oraz regulaminie UFK.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy