Wiadomości branżowe

Dobre wyniki finansowe Sage

Dla Sage to był pracowity rok. Liczba klientów firmy wzrosła o ponad 5300 i sięga 63 700 podmiotów. 

W roku obrachunkowym zamkniętym 30 września 2010 Sage sp. z o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP, odnotował wzrost zysku netto o 2 234 tys. złotych^. Godny podkreślenia jest wzrost sprzedaży oprogramowania w dwóch kluczowych segmentach: przychody linii Forte były wyższe o 13,2 proc., zaś liczba umów abonamentowych na uaktualnienia Symfopakiet wzrosła o 22,7 proc.

Rok, w którym obchodzimy pięciolecie naszej firmy, był dynamicznym okresem. Cieszą nas jego efekty, w tym znaczący wzrost przychodów z subskrypcji. To stały trend – komentuje Elwira Sokołowska, prezes zarządu Sage sp. z o.o.  – To był zarazem kolejny niełatwy rok dla borykającej się z efektami spowolnienia gospodarczego branży. Niemniej, nasze przychody dowodzą, że firma Sage dobrze poradziła sobie w sytuacji rynkowej niepewności. Utrzymaliśmy przychody na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego (różnica – 0,7%). Zwiększyliśmy natomiast zysk netto do 6,8 mln zł. Nasze wyniki są zgodne z zakładaną dynamiką.

W bieżącym kwartale wiele energii włożyliśmy w przygotowanie naszych klientów do zmian wynikających z modyfikacji podatku VAT w 2011. Oceniam, że dla firm tych proces przebiegnie sprawnie, również dzięki naszemu wsparciu. Od tygodnia już dysponujemy wersjami obsługującymi nowy VAT. – dodaje Elwira Sokołowska.

W 2010 spółka wypracowała przychody w wysokości 60,4 mln złotych (60 465 tys. PLN^). Baza zarejestrowanych klientów Sage sp. z o.o. liczy obecnie 63 694 podmioty, co oznacza wzrost o 6,2 proc. względem roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 6 834 tys. PLN^.

Wyniki Sage sp. z o.o. za zakończony rok obrachunkowy 2010 w skrócie
(wg polskich standardów rachunkowości^):

Przychody: 60 465 tys. PLN
Zysk netto: 6 834 tys. PLN
Nowi klienci: 5 302
Liczba klientów:  63 694

Omówienie wyników Grupy Sage
(wg międzynarodowych standardów rachunkowości IFRS):
Niezrewidowane wyniki Sage Group plc za rok finansowy 2010 wykazują wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania (w tym produktów internetowych) i usług. Liczba klientów Grupy Sage wzrosła o 252 000 (2009: wzrost o 245 000). Przyrost przychodów organicznych z subskrypcji ogółem wyniósł 2 proc.*, zaś wskaźnik odnowień umów serwisowych stanowił 81 proc. Grupa odnotowała
3 proc.* wzrost przychodów organicznych w drugiej połowie roku (w pierwszym półroczu – spadek o 2 proc.*).
Zysk źródłowy przed opodatkowaniem wzrósł o 14 proc.* do poziomu 355,7 mln GBP (2009: 311,1 mln GBP*) oraz o 5 proc.* bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji poniesionych w roku finansowym 2009. Marża EBITA† wzrosła do 25 proc. (2009: 24 proc.* bez uwzględnienia kosztów restrukturyzacji w roku finansowym 2009), co jest efektem zwiększenia efektywności firmy przy jednoczesnych dalszych inwestycjach w prace badawczo-rozwojowe i obsługę klienta.
Grupa odnotowała wysoki poziom przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej: 428,7 mln GBP (2009: 357,6 mln GBP), co stanowi 117 proc. EBITA†, przy jednoczesnym spadku zadłużenia netto,  do poziomu 219,8 mln GBP na 30 września 2010 (30 września 2009: 439,4 mln GBP). 

Wyniki te potwierdzają naszą stabilną sytuację finansową i efektywność działalności operacyjnej. Choć perspektywy dla gospodarki pozostają niepewne, to zauważamy symptomy poprawy na rynkach naszych klientów. – powiedział Guy Berruyer, który 1 października 2010 został Prezesem (CEO) Sage Group plc – Teraz koncentrujemy się na poprawie tempa wzrostu przychodów organicznych (szczególnie w Ameryce Północnej) poprzez rozwój produktów internetowych oraz na zwiększeniu marży w perspektywie średnioterminowej. Niezmiennie inwestujemy w obszary o wyższym tempie wzrostu, takie jak przetwarzanie transakcji płatniczych oraz Sage ERP X3.

^ Dane wg polskich standardów rachunkowości, zgodne z publikowanymi w Monitorze Polskim B.
* Dane źródłowe pozwalają zneutralizować skutki zmian kursów wymiany walut oraz nie uwzględniają amortyzacji nabytych wartości niematerialnych i prawnych.  W celu ułatwienia dokonywania porównań wyniki rozliczane w walutach obcych za poprzedni rok finansowy zakończony 30 września 2009 zostały ponownie przeliczone przy zastosowaniu średnich kursów wymiany walut za rok zakończony 30 września 2010 wynoszących 1,56USD/1GP i 1,15EUR/1GBP. 
EBITA jest definiowana jako zysk przed spłatą odsetek od zadłużenia, opodatkowaniem  i amortyzacją nabytych wartości niematerialnych i prawnych.
# Dane organiczne nie uwzględniają wpływu tegorocznych i zeszłorocznych akwizycji, zbycia aktywów oraz produktów nie związanych z podstawową działalnością firmy.

Informacje o Sage Group
Sage Group plc jest światowym liderem w wśród dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw…Firma została założona w 1981 roku i jest notowana na Londyńskiej Giełdzie (LSE) od 1989 roku, a od 1999 roku należy do grona spółek zaliczanych do indeksu FTSE. Posiada 6,3 miliona klientów oraz ponad 13 400 pracowników na całym świecie. Działa w ponad 24 krajach; w Wielkiej Brytanii, na terenie Europy, Ameryki Północnej, Południowej Afryki, Australii, w Indiach i w Chinach. http://www.sage.com

Informacje o Sage sp. z o.o.
Sage sp. z o.o. jest wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spółka wchodzi w skład Sage Group plc – należącej do grona trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na świecie, posiadającej 6,3 mln klientów. Sage sp. z o.o. ma oddziały w Bytomiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu oraz sieć ponad 400 dystrybutorów i partnerów biznesowych w całym kraju.
Oferta firmy obejmuje System Zarządzania Forte – zaawansowane rozwiązania klasy ERP dla większych przedsiębiorstw oraz 2 linie produktów dla średnich i małych firm: Symfonia i Start, oraz w pełni zlokalizowany system CRM: ACT! by Sage.
http://www.sage.com.pl

Źródło Sage Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy