Inwestycje

Dodatkowa oferta produktu strukturyzowanego w ING

Dodatkowa oferta produktu strukturyzowanego w ING

ING Bank Śląski zaoferował klientom dodatkową subskrypcję produktu strukturyzowanego ILT ?Stawiam na złotego 2?. Nowy okres subskrypcji potrwa do 6 listopada b.r.

?W związku z dużym zainteresowaniem ofertą lokaty inwestycyjnej ?Stawiam na złotego?, oferowanej przez bank w ciągu ostatnich dwóch tygodni, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu dodatkowej oferty analogicznego produktu. Inwestycyjna Lokata Terminowa ?Stawiam na złotego 2? jest kontynuacją oferowanego dotychczas produktu, w którym dochodowość inwestycji będzie tym większa, im bardziej umocni się złoty w stosunku do euro w okresie najbliższego roku. Maksymalne oprocentowanie produktu może wynieść 12,50% w skali roku? ? powiedział Dariusz Maliszewski, zarządzający Wydziałem Produktów Strukturyzowanych w ING Banku.
banklogo
Inwestycyjna Lokata Terminowa ?Stawiam na złotego 2? to produkt skierowany do klientów detalicznych, w tym również z segmentu Personal Banking. Jego dochodowość zależy od zachowania się kursu złotego względem euro ? wyliczana jest w oparciu o kurs średni publikowany przez Narodowy Bank Polski. Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys. zł, a okres inwestycji 12 miesięcy.

Produkty strukturyzowane oferowane przez ING Bank Śląski, poza możliwością osiągnięcia zysku, dają pełną gwarancję zainwestowanego kapitału w dacie ich zakończenia.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy