Wiadomości branżowe

Dodatkowe 27 mln zł dla województwa łódzkiego od ING

ING Bank Śląski zawarł z województwem łódzkim umowę dotyczącą emisji obligacji z gwarancją objęcia na kwotę 27 mln zł. Łączna kwota finansowania, które bank udzielił województwu w tym roku to ponad 134 mln zł.  Umowę podpisano 22 grudnia br. Wybór oferty ING Banku Śląskiego przez województwo

ING Bank Śląski zawarł z województwem łódzkim umowę dotyczącą emisji obligacji z gwarancją objęcia na kwotę 27 mln . Łączna kwota finansowania, które bank udzielił województwu w tym roku to ponad 134 mln zł.  Umowę podpisano 22 grudnia br.

Wybór oferty ING Banku Śląskiego przez województwo łódzkie to potwierdzenie dobrze układającej się współpracy. Jest to kolejne finansowanie – w tym przypadku w formie obligacji – które bank udzielił województwu w okresie ostatnich trzech lat. Termin wykupu obligacji przypada na koniec 2014 roku.

Zwycięska oferta została przygotowana przez Region Korporacyjny ING Banku Śląskiego w Łodzi, zarządzany przez Adama Sar, Dyrektora Regionalnego we współpracy z Zespołem Emisji Papierów Dłużnych w Pionie Skarbu i Rynków Finansowych.

Oferta ING Banku Śląskiego dla sektora JST obejmuje nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, produkty kredytowe oraz emisje obligacji komunalnych. W tym zakresie JST mogą skorzystać z emisji średnioterminowych i długoterminowych obligacji na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy