Fundusze

Drugie miejsce pod względem najmniejszej liczby skarg – 2010-05-12

Ergo Hestia zajmuje drugie miejsce wśród ubezpieczycieli, którzy odnotowali najmniejszą liczbę skarg, składanych do Rzecznika Ubezpieczonych, w stosunku do udziału towarzystwa w rynku.

710293_biurowiec_1[2]

Eksperci Ergo Hestii obliczyli tzw. współczynniki skarg dla towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Współczynnik ten to procent ogólnej liczby skarg, składanych przez klientów towarzystwa ubezpieczeniowego do Rzecznika Ubezpieczonych, w stosunku do udziału danego ubezpieczyciela w rynku. Im mniejszy wskaźnik, tym lepsza jakość obsługi w danym towarzystwie.

– W pierwszym kwartale br. współczynnik skarg w Ergo Hestii wyniósł 0,69. Daje nam to drugie miejsce wśród ubezpieczycieli pod względem najmniejszej liczby reklamacji, składanych przez klientów do Rzecznika Ubezpieczonych, w stosunku do udziału towarzystwa w rynku ? mówi Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytań i Reklamacji w Ergo Hestii. – W analizie wzięliśmy pod uwagę ubezpieczycieli, których udział w rynku wynosi minimum 2 proc.

Warto dodać, że od stycznia 2009 r. do grudnia 2009 r. ilość reklamacji, które wpłynęły do Ergo Hestii spadła o połowę. Co więcej, w badanym okresie ilość skarg zasadnych zmniejszyła się o 58 proc. Z kolei w pierwszym kwartale 2010 r. średnia ilość skarg, które zgłosili klienci sopockiego ubezpieczyciela, spadła o 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. Coraz mniej jest również skarg zasadnych. W pierwszym kwartale 2009 r. zasadna była połowa roszczeń klientów Ergo Hestii; w tym samym okresie 2010 r. już tylko 38 proc.

http://media.hestia.pl/pr/161684/drugie-miejsce-pod-wzgledem-najmniejszej-liczby-skarg

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy