Inwestycje

Efekt stycznia w pełni

Nawet brak publikacji makroekonomicznych nie przeszkadza kupującym w kontynuacji styczniowej zwyżki na rynku akcji. Po pierwszych dwóch sesjach można oczekiwać popisu obozu byka aż do piątku, gdyż efekt stycznia to tak naprawdę pierwsze pięć sesji nowego roku. Obroty na szerokim rynku są zadowalające, tym nie mniej pod względem wzrostów standardowo wyróżnia się indeks blue chipów.

Dzisiejsze zamknięcie parkietów azjatyckich wypadło dobrze, w szczególności na Hang Seng, który poprawił swój wynik o +2,1 procent. Japoński Nikkei 225 pochwalił się nieco mniejszym wzrostem rzędu +0,3 procent, z kolei Shanghai B-Shares zyskał +0,7 procent. Kontrakty terminowe na główne amerykańskie indeksy oscylowały w okolicy ostatniego zamknięcia, zatem miały znikomy wpływ na zachowanie europejskich indeksów.

W pierwszej połowie dzisiejszej sesji poznaliśmy odczyt inflacji HICP Eurolandu za miesiąc grudzień. Rynek oczekiwał zmiany +1 procent licząc rok do roku, tymczasem komunikat przyniósł +0,9 procent. Odczyt można uznać za mieszczący się w ramach konsensusu, zatem nie miał dużego przełożenia na rynek akcji czy obligacji.

Sytuacja na rynku rynkowych stóp procentowych, na którą należy zwrócić uwagę ma miejsce w Czechach. Tamtejsze władze monetarne dały wyraźnie znać, że już czas na podwyżkę stóp procentowych w najbliższych miesiącach kalendarzowych. Czechy mogą być pierwszym państwem w regionie, które zdecyduje się na ten ruch, pociągając za sobą podobną reakcję ze strony państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Marcin Markowski

makler z upr. doradztwa inwestycyjnego

Inwestycje.pl

Similar Posts