Inwestycje

EGB Investments Liderem Rynku

EGB Investments S.A. otrzymała tytuł Lidera Rynku 2011 – Najlepsza Firma w Polsce w zakresie windykacji należności i obrotu wierzytelnościami.

Tytuł Lidera Rynku przyznaje od 2003 roku Forum Liderów Polskich. Jak piszą organizatorzy : “Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja firm, produktów i usług o czołowej i ugruntowanej pozycji rynkowej oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Konkurs wyłania liderów oraz pozwala lepiej wykorzystać ich atuty. Rozstrzygany jest wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych w kategoriach: firma, produkt, usługa. Konkurs adresowany jest do najlepszych firm w Polsce, niezależnie od wielkości, formy organizacyjnej, prawnej czy formy własności, od rodzaju czy obszaru prowadzonej działalności. Rozstrzygany jest w oparciu o zasady rywalizacji – laureaci wyłaniani są metodą porównawczą konkurencyjnych zgłoszeń. Metoda ta wydaje się najbardziej właściwą i obiektywną formą wyłaniania najlepszych na rynku firm, produktów i usług. W konkursie Lider Rynku – w odróżnieniu od innych tego typu projektów w Polsce – nie ma zasady uznaniowości. Wygrywa najlepszy. Gwarantują to przepisy regulaminu, będącego załącznikiem zgłoszenia w formie umowy, zawartej pomiędzy uczestnikiem a organizatorem.”[1]

?Tytuł Lidera Rynku 2011 to dla nas olbrzymi zaszczyt, Forum Liderów Polskich uhonorowało naszą Spółkę tym tytułem po raz 4 z rzędu. Oznacza to, że nie spoczywamy na laurach. Naszą ambicją jest ciągły rozwój. W 2010 roku staliśmy się spółką publiczną, debiutując na alternatywnym rynku warszawskiej GPW ? NewConnect. Nasze ambicje jednak sięgają parkietu głównego Giełdy? ? mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. ?Prestiżowy tytuł Lider Rynku 2011 buduje zaufanie klientów do firmy. Zobowiązuje również do dalszego ulepszania jakości naszych działań.? ? dodaje Prezes Krzysztof Matela.

Spółka otrzymała także nominację do tytułu Euro Leader 2011. Ogłoszenie listy laureatów podczas Gali Finałowej w maju br.

[1] Źródło: http://pl.lider.pl/Lider_Rynku-Regulamin.html

Z: http://www.pressoffice.pl/finanse,t631628991?more=964890680

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy