Wiadomości branżowe

eKONTO – najpopularniejsze internetowe konto osobiste

Klienci mBanku założyli już ponad 204 tys. rachunków, w tym 100 tys. rachunków eKONTO.

eKONTO to nowoczesne konto osobiste. Od tradycyjnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych różni się przede wszystkim znacznie wyższym oprocentowaniem (obecnie – 8,25% w skali roku). Efektywne oprocentowanie w skali roku wynosi 8,57% i jest porównywalne z lokatami terminowymi. Klienci mBanku mogą korzystać z 24 godzinnego dostępu do rachunku z dowolnego miejsca na świecie za pomocą nowoczesnych środków komunikacji (Internet, telefon, WAP i SMS). Karta płatnicza VISA Electron wydawana jest posiadaczom eKONTA bez opłat.

eKONTO służy do gromadzenia środków finansowych przez Klientów indywidualnych.

Zasady korzystania z eKONTA są proste i korzystne dla Klienta.

– nie jest wymagana minimalna kwota utrzymywana na koncie, niezależnie od tego, czy na rachunku znajduje się 1 zł czy 100 tys. zł, mBank gwarantuje takie samo, korzystne oprocentowanie,

– nie jest wymagana deklaracja stałych wpłat na eKONTO,

– nie są pobierane opłaty za przelewy dokonywane samoobsługowo z eKONTA (jest to prosty sposób na stałe płatności: rachunek telefoniczny, spłatę kredytu itp.),

– w ramach eKONTA nie są pobierane opłaty za otwarcie i prowadzenie konta, za wydanie karty VISA Electron i za ustalenie pełnomocnika.

Pieniądze zgromadzone na eKONCIE są oprocentowane według zmiennej stawki procentowej, zasady naliczania oprocentowania są proste i czytelne:

– wielkość oprocentowania nie zależy od kwoty jaka znajduje się na eKONCIE,

– kapitalizacja odsetek odbywa się co miesiąc,

– wycofanie części lub całości środków zgromadzonych na eKONCIE nie zmienia warunków oprocentowania,

– oprocentowanie na rachunku eKONTO zawsze wyniesie nie mniej niż WIBOR jednomiesięczny pomniejszony o 5 punktów procentowych.

Najprostszym sposobem wpłaty na eKONTO jest przelew z innego rachunku. Można również zlecić przelew całości lub części swoich dochodów wypłacanych przez pracodawcę na eKONTO. W tym wypadku pełni ono wszystkie funkcje tradycyjnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Można też tradycyjnie wpłacić gotówkę na poczcie lub w dowolnym banku wypełniając druk wpłaty na rachunek bankowy.

Ze zgromadzonych środków można skorzystać na kilka sposobów:

– można dokonać przelewu na dowolny rachunek bankowy lub na rachunek zdefiniowany za pośrednictwem “mLinii” – Centrum Obsługi Telefonicznej,

– można także wykonać przelewy zdefiniowane za pośrednictwem Internetu lub WAP-u.

– przy użyciu karty VISA Electron, w bankomatach oznaczonych symbolem VISA Electron można dokonać wypłaty gotówkowej, w kwocie ograniczonej limitem dziennym (w każdym bankomacie sieci Euronet na terenie Polski można dokonać wypłaty bez prowizji),

– tą samą kartą VISA Electron, bez żadnych dodatkowych opłat, można dokonać zakupów w każdym punkcie oznaczonym znakiem “VISA Electron”,

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Klientów wielkość i liczba transakcji jest ograniczona dziennymi limitami – posiadacz karty VISA Electron może przy użyciu swojej karty dokonać dziennie nie więcej niż trzech wypłat gotówki w bankomatach na kwotę nie wyższą niż 1000 złotych oraz dowolną liczbę transakcji w placówkach handlowych i usługowych na łączna kwotę nie wyższą niż 2000 złotych, jednak nie więcej niż dostępne saldo.

mBank oferuje kilka sposobów dostępu do eKONTA: Internet, mLinię – Centrum Obsługi Telefonicznej zarówno za pośrednictwem operatora jak i przez serwis automatyczny, telefon komórkowy – usługę WAP i SMS. Powyższe sposoby zapewniają możliwość zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na koncie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Wybraną osobę (pełnomocnika) można upoważnić do dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na eKONCIE. Pełnomocnik (musi mieć ukończone 13 lat) będzie uprawniony do dysponowania środkami wyłącznie przy użyciu karty VISA Electron. Upoważniona osoba otrzyma własną kartę VISA Electron, dzięki której może dysponować pieniędzmi w zakresie czynności dostępnych przy pomocy karty płatniczej (wypłata w bankomacie, płatności w punktach posiadających elektroniczny czytnik kart – POS).

eKONTO jest rachunkiem nowej generacji. Podstawową funkcją eKONTA jest racjonalne zarządzanie przychodami Klienta. eKONTO umożliwia proste regulowanie takich płatności jak: rachunek telefoniczny, spłata kredytu, opłata za mieszkanie. Płatności realizowane samoobsługowo są regulowane bez opłat manipulacyjnych. eKONTO pełni więc rolę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego o wyjątkowo korzystnym oprocentowaniu.

Łatwe zarządzanie zgromadzonymi środkami, dostępność 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie przez Internet lub telefon, bezpłatna karta VISA Electron to podstawowe zalety eKONTA.

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy