Wiadomości branżowe

Elvita poza Grupą TAURON

12 sierpnia br. TAURON oficjalnie zakończył proces negocjacji, podpisując umowę sprzedaży, na mocy której nowym właścicielem Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III zostanie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.

Projekt restrukturyzacji obszaru medycznego w Grupie TAURON został uruchomiony w 2009 r. w ramach realizacji strategii korporacyjnej. Decyzja o wyłączeniu usług medycznych z zakresu działalności holdingu była w głównej mierze podyktowana koniecznością dostosowania spółek Grupy do wymogów znowelizowanego Prawa energetycznego oraz uporządkowania działalności niepodstawowej w poszczególnych obszarach.

Na mocy zapisów umowy z TFI PZU SA przejście aktywów nastąpi co najmniej po 60 dniach od momentu podpisania porozumienia. Umowa sprzedaży zakłada również trzyletni okres współpracy pomiędzy Elvitą a spółkami Grupy TAURON w zakresie świadczenia usług z obszaru medycyny pracy.


dostarczył infoWire.pl

Źródło TAURON Polska Energia SA. Dostarczył

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy