Wiadomości branżowe

eMAX – najpopularniejszy internetowy rachunek oszczędnościowy a vista

Klienci mBanku założyli już ponad 204 tys. rachunków, w tym 90 tys. rachunków eMAX.

eMAX to nowoczesny rachunek oszczędnościowy na żądanie, z bezpłatną kartą płatniczą VISA Electron. Od tradycyjnych rachunków na żądanie (a vista) różni się przede wszystkim znacznie wyższym oprocentowaniem, obecnie – 8,65% w skali roku (efektywnie 9,00%), 24 godzinnym dostępem z dowolnego miejsca na świecie. Dostęp za pomocą nowoczesnych środków komunikacji (Internet, telefon, WAP, SMS), proste zasady funkcjonowania oraz brak większości opłat i prowizji zapewniają wysoką konkurencyjność eMAX-a.

Karta płatnicza VISA Electron wydawana jest posiadaczom rachunku eMAX bez opłat. Rachunek eMAX jest prowadzony w złotych i służy gromadzeniu środków finansowych przez Klientów indywidualnych.

Zgodnie z zasadami działania mBanku korzystanie z rachunku eMAX jest proste i korzystne dla Klienta:

– nie jest wymagana minimalna kwota utrzymywana na koncie, już 1 złotówka jest oprocentowana,

– nie jest wymagana deklaracja stałych wpłat na rachunek eMAX,

– nie są pobierane opłaty za: otwarcie i prowadzenie rachunku eMAX, wydanie karty VISA Electron, ustalenie pełnomocnika na rachunku eMAX, samoobsługowe wykonanie przelewu zdefiniowanego.

Pieniądze zgromadzone na rachunku eMAX oprocentowane są wg zmiennej stawki procentowej. Zasady naliczania oprocentowania są proste i czytelne:

– oprocentowanie nie zależy od kwoty jaka znajduje się na rachunku eMAX,

– kapitalizacja odbywa się co miesiąc,

– wycofanie części lub całości środków zgromadzonych na rachunku nie zmienia warunków oprocentowania,

– oprocentowanie na rachunku eMAX zawsze wyniesie nie mniej niż WIBOR jednomiesięczny pomniejszony o 4 punkty procentowe.

Najprostszym sposobem wpłaty na rachunek eMAX jest przelew z innego rachunku bankowego. Można przelać część wolnych środków zgromadzonych na eKONCIE, taka operacja jest wolna od opłat manipulacyjnych. Można też wpłacić gotówkę na poczcie lub w dowolnym banku wypełniając druk wpłaty na rachunek bankowy. Można również zlecić pracodawcy przelewanie wynagrodzeń na rachunek eMAX.

Jest kilka sposobów korzystania z pieniędzy zgromadzonych na rachunku eMAX:

– można dokonać przelewu na jeden, z góry określony rachunek (np.: na eKONTO),

– przy użyciu karty VISA Electron, w bankomatach oznaczonych symbolem VISA, można dokonać wypłaty gotówkowej, w kwocie ograniczonej limitem dziennym, a bez prowizji w każdym bankomacie sieci Euronet na terenie Polski,

– tą samą kartą VISA Electron można, bez żadnych dodatkowych opłat, dokonać zakupów w każdym punkcie oznaczonym znakiem “VISA Electron”.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Klientów wielkość i ilość transakcji jest ograniczona dziennymi limitami – posiadacz karty Visa Electron może przy użyciu swojej karty dokonać dziennie nie więcej niż trzech wypłat gotówki w bankomatach na kwotę nie wyższą niż 1000 złotych oraz dowolna liczbę transakcji w placówkach handlowych i usługowych na łączna kwotę nie wyższą niż 2000 złotych, jednak nie więcej niż dostępne saldo,

mBank oferuje kilka sposobów dostępu do rachunku eMAX: Internet, Centrum Obsługi Telefonicznej zarówno za pośrednictwem operatora jak i przez serwis automatyczny, telefon komórkowy – usługę WAP i SMS. Sposoby te zapewniają możliwość zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi na koncie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie.

Dowolnie wybraną przez siebie osobę (która ukończyła 13 lat) można upoważnić do dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na rachunku eMAX. Upoważniona osoba otrzyma własną kartę VISA Electron, dzięki której może dysponować rachunkiem eMAX w zakresie czynności dostępnych przy pomocy karty płatniczej (wypłata w bankomacie, płatności w punktach posiadających elektroniczny czytnik kart – POS).

eMAX jest bezkonkurencyjnym rachunkiem oszczędnościowym nowej generacji. Podstawową funkcją rachunku eMAX jest ekonomiczne zagospodarowanie nadwyżek finansowych, tzw. wolnych środków, które są do dyspozycji po uregulowaniu stałych opłat. Jest alternatywą dla tradycyjnych lokat terminowych (np. rocznych). Rachunek eMAX oferuje porównywalne oprocentowanie, które jest niezależne od terminu wycofania środków z konta (w przeciwieństwie do lokat tradycyjnych). Z tego punktu widzenia konto eMAX spełnia funkcję rachunku na żądanie (a vista), o bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu.

Klient nie musi rezygnować z dawnego konta osobistego (ROR) – wystarczy, że dokona zlecenia przelewu nadwyżki finansowej na rachunek eMAX. Dzięki temu, pieniądze będą znacznie lepiej oprocentowane i bez dodatkowych opłat dostępne w każdej chwili w bankomatach ze znaczkiem VISA Electron, bez prowizji w bankomatach sieci Euronet na terenie kraju .

Źródło Grupa mBank. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Klientom Klubu Aquarius   #MultiBanku   #nie tylko   #nowe