Wiadomości branżowe

Ericsson i działalność społeczna w Polsce

Ericsson w Polsce członkiem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych - Global Compact Pracownicy Ericsson Sp. z o.o. poprowadzą zajęcia letniej Szkoły Liderów Społeczna odpowiedzialność jest jednym z podstawowych przejawów aktywnej troski o otoczenie jaką podejmuje firma Ericsson. Ericsson prowadzi partnerską współpracę z Organizacją

Ericsson w Polsce członkiem inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych – Global Compact Pracownicy Ericsson Sp. z o.o. poprowadzą zajęcia letniej Szkoły Liderów

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z podstawowych przejawów aktywnej troski o otoczenie jaką podejmuje firma Ericsson.

Ericsson prowadzi partnerską współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Konkretnym przykładem jest międzynarodowa akcja pomocy w przypadku klęsk żywiołowych-Ericsson Response.

Global Compact to inicjatywa ONZ do której akces zgłosiła światowo firma Ericsson, a w Polsce aktywnie bierze udział w jej realizacji.

Wymiernym przykładem pracy w ramach Global Compact jest propagowanie zasad i doświadczeń w biznesie. W ramach letniego kursu Szkoły Liderów nad pracownicy firmy Ericsson przygotują i poprowadzą zajęcia i ćwiczenia:

  • Mariusz Dąbrowski , Project Manager poprowadzi wykład i zajęcia praktyczne z zarządzanie projektem
  • Katarzyna Pąk, Market Communications Manager weźmie udział w panelu dotyczącym odpowiedzialności społecznej biznesu i sponsoringu oraz poprowadzi wykład i trening z zakresu sponsoringu

Ericsson realizuje w Polsce programową politykę w zakresie działalności charytatywnej, kulturalnej oraz ochrony środowiska. Bezpośrednia pomocą obejmuje placówki dziecięce – domy dziecka, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, przekazuje pomoc rzeczową na remonty, umeblowanie i wyposażenie komputerowe, czy odzież dla dzieci. Ericsson wspiera rozwój nauki polskiej będąc członkiem Fundacji Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Propaguje młodych twórców z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prowadząc w swej siedzibie Galerię Ericsson.

Profesjonalizm, Szacunek, Wytrwałość – to podstawowe wartości firmy Ericsson, uczestnictwo w inicjatywie Global Compact jest jednym z jej namacalnych przykładów.

Źródło Ericsson Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy