Wiadomości branżowe

Eurowymiana nowa lokata banku

Bank Pekao SA wprowadza 3-miesięczną lokatę terminową EUROwymiana. Prowadzona w euro lokata jest przeznaczona dla klientów, którzy od 2 stycznia
do 31 grudnia 2002 r. wpłacą równowartość minimum 250 euro w jednym ze 104 oddziałów banku, wytypowanych do wymiany walut narodowych na euro. Osoby, które podejmą decyzję o założeniu lokaty EUROwymiana mogą skorzystać z preferencyjnej stawki prowizji od wymiany banknotów tj. 1,5% ich wartości.

Lokata EUROwymiana Banku Pekao SA jest lokatą nieodnawialną. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,3% w skali rocznej. Wymiana walut w ramach EUROwymiany będzie obejmować zarówno banknoty (prowizja – 1,5% ich wartości), jak i monety (prowizja 50% ich wartości).

Utworzenie lokaty jest możliwe przez dokonanie wpłaty w oddziałach Banku Pekao SA (lista 104 oddziałów załącznik nr 1), które prowadzę wymianę 12 walut europejskich na euro.
Na życzenie klienta lokata może być później przeniesiona do dowolnej, wybranej przez niego placówki Banku. Lokatę EUROwymiana założyć można począwszy od 2 stycznia 2002 r. – tego dnia oddziały Banku Pekao SA będą czynne w godz. 8.00-18.00, czyli jak w każdy zwykły dzień.

EUROwymiana

przeznaczona jest dla osób fizycznych, posiadających polskie obywatelstwo oraz mogących zgodnie z Ustawą z dn. 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzenia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro dokonywać wymiany banknotów lub monet narodowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej na euro.

Zerwanie lokaty, zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia standardowych lokat terminowych, prowadzi do braku oprocentowania (jeśli np. lokata została zlikwidowana przed upływem miesiąca od momentu jej założenia). Jeżeli EUROwymiana zostanie zlikwidowana Bank Pekao SA będzie również pobierał prowizję w wysokości 2,2% kwoty lokaty.

Wprowadzenie lokaty EUROwymiana jest związane z rozpoczynającą się 1 stycznia 2002 r. wymianą 12 walut narodowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej na euro. Obecnie standardowa prowizja bankowa za wymianę walut narodowych na euro wynosi 3% (minimum 3 zł) w przypadku banknotów, a przy wymianie monet jest to 50% (min. 3 zł).

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy