Inwestycje

Fitch potwierdza rating A-, perspektywa stabilna

Fitch potwierdza rating A-, perspektywa stabilna

1176251_cut_expenses_1To niezła wiadomość, szczególnie cieszy optymistyczna ocena zmian przyszłych potrzeb finansowania. Po trudnych najbliższych miesiącach (gdzie na szczęście, jak również wcześniej pisaliśmy spora część zobowiązań krótkoterminowych jest wobec firm-matek przedsiębiorstw działających w Polsce) dalsza zapadalność długu będzie znacznie mniejsza. Przed dzisiejszą aukcją zamiany potwierdzenie wiarygodności kredytowej Polski jest szczególnie miło widziane.

Dalsze zaostrzenie warunków kredytowania

W najnowszej ankiecie przeprowadzonej wśród szefów komitetów kredytowych (http://www.nbp.pl/SystemFinansowy/kredytowy2_2009.pdf). W wynikach nie ma większych niespodzianek ? widzimy zaostrzenie w 1kw i plany dalszego zaostrzenia w 2kw kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych (przez blisko połowę banków). Rosną też marże kredytowe (szczególnie w kredytach dla firm). Te tendencje dotyczące podaży kredytów nakładają się też na spadek popytu, szczególnie na długoterminowe kredyty dla przedsiębiorstw oraz kredytów mieszkaniowych.

Strategia rynkowa

Na rynku walutowym słabiej, choć rano EUR/PLN ciągle pozostawał poniżej 4,40/?. Znów powracają obawy o wyniki ?stress testów? amerykańskiego sektora bankowego i ewentualne braki w kapitale niektórych banków. Pojawia się tym samym ryzyko ruchu do 4,50/? do końca tygodnia, ale raczej nie wyżej. Dziś aukcja zamiany, nietypowa, gdyż oferowane papiery są już od dawna nie sprzedawane na zwykłych aukcjach (DS1013, DS1015). Pojawiają się dziś w ofercie w odpowiedzi na zapotrzebowanie krajowych banków i funduszy z krótkimi pozycjami w tych papierach. Gwarantuje to sukces aukcji.

Zespół analiz makroekonomicznych

Similar Posts