Biznes Giełda

Fundusz Zolkiewicz & Partners z kolejnym bardzo dobrym kwartałem

Data publikacji: 2017-04-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Fundusz Zolkiewicz & Partners z kolejnym bardzo dobrym kwartałem
Kategoria: BIZNES, Giełda

Pierwszy kwartał 2017 roku był drugim najlepszym kwartałem w historii Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ, który odnotował kwartalną stopę zwrotu w wysokości 6,42%.

Fundusz Zolkiewicz & Partners z kolejnym bardzo dobrym kwartałem BIZNES, Giełda - Pierwszy kwartał 2017 roku był drugim najlepszym kwartałem w historii Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ, który odnotował kwartalną stopę zwrotu w wysokości 6,42%.

Pierwszy kwartał 2017 roku był drugim najlepszym kwartałem w historii Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ, który odnotował kwartalną stopę zwrotu w wysokości 6,42%. Wartość certyfikatu na dzień 31.03.2017 r. wyniosła 129,95 zł. Licząc od początku działalności do końca I kwartału 2017 r., fundusz jest zdecydowanym liderem kategorii funduszy „mieszanych polskich aktywnej alokacji”. Funduszem zarządza Copernicus Capital TFI S.A.

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ od momentu powstania plasował się ze swoimi wynikami w czołówce swojej grupy. Zaś ubiegły rok działalności – 2016, zakończył dystansując konkurencję rekordową stopa zwrotu na poziomie 16,90%.

„Dobre wyniki I kwartału oraz poprzednich lat zawdzięczamy kilku czynnikom. Po pierwsze zatrudniamy większy zespół analityczny niż większość konkurencyjnych funduszy i bazujemy wyłącznie na własnych analizach, a nie tych udostępnianych przez biura maklerskie. Po drugie zarządzający funduszem inwestują w niego większość własnego majątku – co również jest rzadkością. Sprzyja to również unikaniu ryzykownych decyzji i pozwala utrzymać rozsądną strategię inwestycyjną. Po drugie stosunkowo niskie opłaty naszego FIZ’u sprawiają, że większa część wypracowywanego zysku znajduje odzwierciedlenie w wycenie certyfikatów funduszu. Na polskiej giełdzie wciąż widzimy wiele niedowartościowanych przedsiębiorstw. Mimo wielomiesięcznej hossy statystyki wskazują, że w I kwartale Polacy niestety wciąż więcej pieniędzy wpłacali do funduszy dłużnych i absolutnej stopy zwrotu niż do rozwiązań akcyjnych i uniwersalnych – ale takie jest nieuchronne prawo rynku: wtedy kiedy wyceny są atrakcyjne kupuje niewielu.” – tłumaczy Piotr Żółkiewicz, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w Zolkiewicz & Partners.

„Cieszymy się z rosnących aktywów naszego funduszu. Jesteśmy już jednym z kilku największych funduszy aktywnych mieszanej alokacji w Polsce. Co więcej organiczny, nie wspierany przez żadną sieć dystrybucji, napływ nowych środków do funduszu waha się średnio na poziomie od kilku do kilkunastu milionów złotych kwartalnie. Mamy świadomość, że mało który z niezależnych funduszy jest w stanie pozyskiwać zauważalne środki bez pośrednictwa banków i pośredników finansowych. Tym bardziej cieszy nas to, że nasz fundusz tak szybko zdołał pozyskać zaufanie zamożnych Polaków. Korzystanie z zewnętrznej sieci dystrybucji jest bardzo kosztowne dla samego funduszu i zarządzającego nim TFI i na końcu zawsze przekłada się na wyższy koszt dla jego klientów. Mamy sygnały zainteresowania dystrybucją naszych certyfikatów od pośredników finansowych pod warunkiem, że podniesiemy opłaty za zarządzanie naszym funduszem – jednak nie interesuje nas podążanie tym schematem. Uczciwa skala opłat jest jednym z kilku najważniejszych kryteriów oceny wiarygodności produktu finansowego. Nastawiamy się głównie na klientów z Polski oraz z USA. Przeciętny uczestnik naszego funduszu lokuje w nim kilka milionów złotych i stosunkowo regularnie dopłaca kolejne środki. Jest prawdopodobne, że po przekroczeniu progu 300-500 mln zł aktywów pod zarządzaniem zamkniemy fundusz dla nowych uczestników lub wprowadzimy opłatę inicjalną za przystąpienie do funduszu. Dzisiaj, trudno jednak szacować, dokładnie w którym momencie dojrzejemy do tej decyzji.” – dodaje Żółkiewicz.

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ działa na rynku inwestycyjnym od lipca 2015 r. Wystarczyło kilka miesięcy by fundusz kierowany przez Piotra Żółkiewicza dołączył pod względem wyników finansowych do ścisłej czołówki w grupie funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji. Zolkiewicz & Partners już od początku swojego istnienia wyróżniał się na rynku – w momencie powstania stanowił pierwszy w Polsce fundusz firmowany nazwiskiem przez zarządzającego oraz pierwszy fundusz oparty na filozofii inwestycyjnej Warrena Buffeta,  której fundamentem jest inwestowanie w wartość.

*** 

Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to zamknięty fundusz inwestycyjny o  charakterze niepublicznym. Celem funduszu jest pomnażanie majątku uczestników funduszu poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm z terenu Europy Środkowej. Fundusz bazuje na filozofii inwestycyjnej Warrena Buffetta. Certyfikaty funduszu nie są notowane na giełdzie, a nowe emisje certyfikatów są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do grupy maksymalnie 149 inwestorów.  

Bankiem depozytariuszem funduszu jest mBank S.A. Towarzystwo zarządzające funduszem to Copernicus Capital TFI S.A. Numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 1153 

Więcej informacji na: http://www.zpfiz.pl/

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Fundusz Zolkiewicz & Partners z kolejnym bardzo dobrym kwartałem BIZNES, Giełda - Pierwszy kwartał 2017 roku był drugim najlepszym kwartałem w historii Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ, który odnotował kwartalną stopę zwrotu w wysokości 6,42%.
Hashtagi: #BIZNES #Giełda

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy