Inwestycje

Idea Salonów Inwestycyjnych

Salony Inwestycyjne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na alternatywne formy finansowania działalności. Z drugiej jednak strony dają także możliwość odkrycia atrakcyjnych inwestycji,

Salony Inwestycyjne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na alternatywne formy finansowania działalności. Z drugiej jednak strony dają także możliwość odkrycia atrakcyjnych inwestycji, dzięki którym zdywersyfikować można swój portfel.

money_8Salony Inwestycyjne traktować można jako alternatywną formę finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polegają one na prezentacji spółek oraz projektów inwestycyjnych w ramach kuluarowych spotkań z Inwestorami oraz Aniołami Biznesu. Dzięki temu Salony Inwestycyjne stwarzają możliwość zarówno pozyskania kapitału, jak również dyskusji oraz konfrontacji pomysłów z opiniami ekspertów oraz praktyków rynkowych.

Salony Inwestycyjne stwarzają wiele korzyści dla podmiotów prezentujących się na spotkaniach stanowiąc jednocześnie ciekawą formę dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Spółki uczestniczące w Salonach mają możliwość pozyskania kapitału. Jest to dogodna forma finansowania dla przedsiębiorstw, które mają problemy z jego pozyskaniem za pomocą tradycyjnych metod lub które dążą do tego, aby ich udziałowcami byli inwestorzy cieszący się dużym autorytetem. Dzięki Salonom spółki poszukujące kapitmają możliwość dotarcia do prestiżowej grupy docelowej inwertorów.

Bezpośrednie zaprezentowanie oferty potencjalnym nabywcom umożliwia zwrócenie uwagi na mocne strony spółki oraz przedstawienie korzyści związanych z inwestycją w daną firmę. Udział w kuluarowych spotkaniach oraz nawiązanie bezpośrednich relacji z uczestnikami daje możliwość wzmocnienia wizerunku spółki. Jak już wcześniej wspomniano w Salonach biorą również udział eksperci z różnych dziedzin, dzięki czemu istnieje możliwość zaopiniowania przez nich danego modelu biznesowego. Z kolei wymiana opinii z przedstawicielami rynku kapitałowego jest szansą poszerzenia wiedzy oraz doświadczenia spółek. Po zakończeniu prezentacji danej firmy istnieje możliwość dokonania analizy oferty spółki przez zebranych inwestorów. Dzięki temu z jednej strony można skorzystać z wskazówek doświadczonych inwestorów, z drugiej zaś rozwiać ich wątpliwości dotyczące funkcjonowania i działalności spółki.

Portal finansowy IPO.pl ze swojej strony zapewnia organizację zaplecza technicznego spotkania oraz prezentację spółki. Dodatkowo gwarantuje również dostarczenie wzorca prezentacji dla inwestorów oraz doradztwo przy akceptacji ostatecznej jej wersji. Spółkom oferowana jest również możliwość przygotowania szczegółowego raportu zawierającego:
? podsumowanie i analizę prezentacji spółki w trakcie ?Salonu Inwestycyjnego” wraz z uwagami i sugestiami,
? zestawienie pytań i dyskusji uczestników na temat prezentacji danej spółki,
? wyniki ankiety uczestników dotyczące: atrakcyjności inwestycji, jakości prezentacji oraz sposobu przeprowadzenia prezentacji.

A to już wiesz?  Ruszył Adkontekst - system reklamy kontekstowej Wirtualnej Polski i NetSprint.pl

Duże korzyści z udziału w Salonach Inwestycyjnych odnoszą również Inwestorzy. W czasie spotkania istnieje bowiem możliwość dyskusji oraz zadawania pytań przedstawicielom spółek. Lokale, w których odbywają się spotkania stwarzają dodatkowo możliwość prowadzenia rozmów bilateralnych. Uczestnicy proszeni są o podpisanie przez osobę umocowaną do reprezentowania spółki oświadczenia o zachowaniu poufności, co umożliwia swobodne prowadzenie rozmów. Inwestorzy otrzymują również prezentacje o spółce w formie pliku komputerowego, dzięki czemu zagwarantowany jest późniejszy dostęp do zaprezentowanych informacji. W rezultacie Salony Inwestycyjne stwarzają dużą korzyść w postaci możliwość inwestycji w spółki, które w dłuższej perspektywie mogą przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Najbliższe Salony Inwestycyjne odbędą się 18 czerwca w Warszawa.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy