Bankowość

ING Bank udzielił 50 mln kredytu dla Wrocławia

ING Bank Śląski oraz Urząd Miejski we Wrocławiu podpisały 27 sierpnia br. umowę na kredyt w wysokości 50 mln złotych. To pierwsza umowa podpisana z tym miastem.

blue_skyCieszymy się z nawiązanej z gminą Wrocław współpracy. Mamy nadzieję, że będzie ona układała się pomyślnie mamy, bowiem duże doświadczenie w obsłudze sektora JST. Wśród naszych klientów znajdują się największe miasta Polski. Jednostki Samorządu Terytorialnego to dla nas bardzo ważna grupa klientów, dlatego staramy się na bieżąco dopasowywać ofertę do specyfiki funkcjonowania tego rynku – powiedział Michał Bolesławski, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialny za obszar korporacyjny.

Podpisana umowa jest wynikiem złożenia oferty przygotowanej przez pracowników Centrum Bankowości Korporacyjnej ING Banku we Wrocławiu, pod kierownictwem Zdzisława Gajka – Dyrektora Regionalnego, w ramach ogłoszonego przez Urząd Miejski przetargu na finansowanie deficytu budżetowego. Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego miasta w 2009 roku a także na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Oferta ING Banku dla sektora JST to szeroki wachlarz produktów standardowych obejmujący podstawowe rozwiązania z zakresu zarządzania środkami finansowymi, jak również produktów kredytowych, spełniających oczekiwania JST zawarte w przetargach na udzielenie kredytu. W tym zakresie klienci mogą skorzystać z kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów długoterminowych związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych oraz finansowaniem planowanego deficytu budżetu.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy