Inwestycje

Inwestycja w spółki z sektora energetycznego

MOC ENERGII w Kredyt Banku i WARCIE

Inwestycja w spółki z sektora energetycznego to nowa oferta życiowej WARTY i Kredyt Banku. Zysk z inwestycji z ochroną kapitału może wynieść nawet do 50%. Dodatkowo można ulokować oszczędności na trzymiesięcznej lokacie w Kredyt Banku z oprocentowaniem w wysokości 6,5% w skali roku.

Program inwestycyjny MOC ENERGII to 2,5 letni produkt w formie ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. Stopa zwrotu z funduszu zależna jest od koszyka 20 spółek z sektora energetycznego.

Oferta kierowana jest do klientów preferujących bezpieczny profil inwestycyjny. Konstrukcja produktu opiera się na funduszu z ochroną kapitału. Oznacza to, że jeśli zmiana wartość końcowa koszyka jest dodatnia, to wypłata wartości jednostek uczestnictwa wyniesie nawet 50%, natomiast w przypadku spadku indeksu maksymalna strata wyniesie do 10% (produkt ma 90% ochronę kapitału na koniec umowy). Dodatkowo, przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową na życie i zdrowie.

moc-energiiMinimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Program dostępny będzie od 1 kwietnia do 31 maja w placówkach Kredyt Banku oraz do 24 sierpnia u agentów WARTY. Każdy klient, który wykupi produkt w placówce Kredyt Banku będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę, oprocentowaną na 6,5% w skali roku. Maksymalnie na depozycie można ulokować kwotę odpowiadającą sumie środków zainwestowanych w Program Inwestycyjny MOC ENERGII.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy MOC ENERGII. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu KBC Select Investors Warta Booster 1.

Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka akcji 20 spółek , takich jak np.: ENEL SPA, RWE AG, AMERICAN ELECTRIC POWER, IBERDROLA SA, FIRSTENERGY CORP itp. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dniu zapadalności funduszu może wynieść 50%.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Ubezpieczeniem może być objęta osoba między 18. a 80. rokiem życia.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #1   #Bank   #br   #cen   #chce   #com   #dni   #Dom   #dzi   #fi   #Finanse