Wiadomości branżowe

Inwestycje Ziemskie w Wealth Solutions

Do 18 listopada w Wealth Solutions dostępna jest propozycja wspólnego inwestowania w nieruchomości gruntowe – Inwestycje Ziemskie. Szacowana stopa zwrotu to kilkadziesiąt procent w skali roku.

– Naszą strategię można streścić słowami: „kupić tani hektar, sprzedać drogi metr” – mówi Kuba Karliński, Prezes Zarządu Wealth Solutions-Inwestycje Ziemskie Sp. z o.o. Środki pozyskane od Inwestorów w ramach spółki celowej przeznaczane są na zakup dużych działek rolnych w okolicach Warszawy. W trakcie trwającego ok. 4 lata procesu, nieruchomości te są przekształcane na małe działki budowlane i sprzedawane. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości. – Skupiamy się na terenach oddalonych od stolicy o 25-65 kilometrów, gdzie ziemia rolna jest wciąż relatywnie tania. Jej ceny są przynajmniej kilka razy niższe niż ziemi budowlanej często w bezpośrednim sąsiedztwie, a spodziewamy się dalszych wzrostów – mówi Kuba Karliński.

Zakupy ziemi dokonywane są głównie na terenach zlokalizowanych na południe, zachód i południowy zachód od stolicy. To tam najbardziej intensywnie rozwija się infrastruktura komunikacyjna – autostrada, drogi szybkiego ruchu i kolej. Czas dojazdu do centrum Warszawy z miast takich jak Grodzisk czy Żyrardów będzie się systematycznie skracał – a to jest kluczowe kryterium brane pod uwagę przez osoby szukające miejsca do budowy domu. – Atrakcyjność inwestycyjna tych terenów będzie rosnąć, a w wraz z nią zyski naszych inwestorów – mówi Kuba Karliński.

Obecna edycja jest już szóstą odsłoną Inwestycji Ziemskich w Wealth Solutions. Łączne aktywa pozyskane dotychczas w ramach grupowych inwestycji w grunty to 18 mln zł, a wartość zakupionych nieruchomości to ponad 45 mln zł.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy