Inwestycje

Klienci w I kw. kupili fundusze za 1,2 mld złotych

Pioneer Pekao TFI: Klienci w I kw. kupili fundusze za 1,2 mld złotych

Klienci Pioneer Pekao TFI kupili w marcu 2011 r. jednostki funduszy i subfunduszy o wartości 383 mln zł, a w całym I kw. za ponad 1,2 mld złotych. Odkupienia głównie w segmencie funduszy obligacji przyczyniły się do ujemnego salda sprzedaży netto w marcu, która wyniosła -217 mln złotych, a za cały kwartał -421 milionów.

W marcu klienci największego na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ? Pioneer Pekao TFI ? najchętniej nabywali jednostki funduszu Pioneer Surowców i Energii oraz Pioneer Pieniężny, których sprzedaż netto wyniosła po 26 mln złotych. Równie popularny był Pioneer Obligacji Strategicznych z 22 mln zł sprzedaży netto i Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja z 19 milionami sprzedaży netto. Aktywa Pioneer Pekao TFI wyniosły na koniec ubiegłego miesiąca 17,7 mld złotych.

– Koniec pierwszego kwartału pokazał ogólną tendencję przetasowywania portfeli inwestycyjnych klientów, którzy wypłacali środki przede wszystkim z funduszy polskich obligacji skarbowych i lokowali w fundusze rynków wschodzących, surowcowe, rynku pieniężnego lub obligacji korporacyjnych ? tłumaczy Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

W pierwszym kwartale Fundusze Pioneer osiągnęły dość dobre wyniki inwestycyjne. W tym okresie Pioneer Akcji ? Aktywna Selekcja osiągnął najwyższą stopę zwrotu (8,12 proc.) spośród wszystkich funduszy polskich akcji. Dobre wyniki osiągnęły Pioneer Instrumentów Dłużnych (2,16 proc.) i Pioneer Obligacji ? Dynamiczna Alokacja (ponad 1,6 proc.).

W skali roku jednostki uczestnictwa Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych dały zarobić 17 proc., Pioneer Akcji Europy Wschodniej 16,67 proc., a Pioneer Aktywnej Alokacji 10,77 proc.

Pioneer Pekao TFI jest największym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w Polsce pod względem wielkości aktywów i liczby klientów. Wartość aktywów wynosi obecnie ponad 17,7 mld złotych. Pioneer Pekao TFI posiada w ofercie 34 fundusze inwestycyjne.

Jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao TFI SA jest spółka Pioneer Pekao Investment Management SA Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Pioneer Pekao Investment Management SA jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (51%), drugim akcjonariuszem jest Bank Pekao SA (49%).

Grupa Pioneer Global Asset Management posiada 80-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, dzięki czemu zapewnia swoim klientom i partnerom odpowiednie strategie inwestycyjne. Począwszy od 1928 roku firma koncentruje swoje wysiłki na rzecz powiększania i dbania o aktywa klientów. Sztandarowym funduszem grupy jest Pioneer Fund ? trzeci, najstarszy tego typu fundusz w USA. Grupa posiada swoje biura w 25 krajach. Główne centra inwestycyjne znajdują się w Dublinie, Bostonie i Singapurze. Jedynym udziałowcem Pioneer Global Asset Management S.p.A jest bank UniCredit S.p.A.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #bzp   #cach   #celu   #ciu   #cznej   #ego   #enia   #finansów   #jaki   #jest   #jeszcze