Wiadomości branżowe

Kolejny świetny rok Sage Symfonii

Minione dwanaście miesięcy od 1 października 2006 do 30 września 2007, to kolejny rok obrachunkowy, w którym Sage Symfonia odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe. Firma osiągnęła niemal 47 mln zł przychodu.
Sage Symfonia Sp. z o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP, podsumowała wyniki finansowe swojego drugiego pełnego roku obrachunkowego w strukturach Sage Group plc.

W zakończonym 30 września 2007r. okresie obrachunkowym, Sage Symfonia osiągnęła przychód wysokości 46 813 tys. zł. Zysk operacyjny (EBITA) wzrósł do 18,9%. Rozpatrywany w tym samym okresie łączny wzrost przychodów wyniósł 21%. Osiągnięcie tak znakomitych wyników było możliwe dzięki efektywnemu łączeniu globalnych doświadczeń i potencjału ekonomicznego z wypracowanymi lokalnie rozwiązaniami.

Z produktów i usług oferowanych przez Sage Symfonię korzysta 49 494 zarejestrowanych klientów, z tego 8 636 to nowi użytkownicy, pozyskani w zakończonym roku obrachunkowym. Szczególnie warty odnotowania jest 25% wzrost przychodów w linii Forte oraz wzrost przychodów z usług o 116%.

„Krajowy rynek dojrzewa, a my jesteśmy jedynym producentem oprogramowania dla sektora MSP, który skutecznie wykorzystuje znajomość polskiego rynku wraz z wiedzą i autorytetem organizacji o zasięgu globalnym. To nasza ogromna przewaga nad konkurencją” – powiedziała Elwira Sokołowska, Prezes Zarządu spółki.

Podobnie udany był zakończony właśnie rok obrachunkowy dla całej grupy Sage Group plc. Przychody wzrosły aż o 30% i osiągnęły poziom 1 157,6 mln funtów (2006: 892,4 mln funtów). Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 14% i wyniósł 251,3 mln funtów, zaś wskaźnik zysku operacyjnego EBITA* wyniósł 20%, osiągając 283,2 milionów funtów (2006: 235,9 mln funtów).

„Firma Sage miała udany rok, po raz kolejny osiągając dwucyfrowy wzrost przychodów i zysków oraz generując znaczące wpływy gotówkowe” – powiedział Paul Walker, Prezes i Dyrektor Zarządzający (CEO) Sage Group plc – „Nowy rok rozpoczął się dobrze. Wszystkie nasze regiony osiągają wyniki zgodne z oczekiwaniami. (…) charakter naszej działalności pozwala nam odważnie spoglądać
w przyszłość.”
W minionym okresie obrachunkowym baza Klientów SAGE Group osiągnęła 5,5 mln firm (2006: 5,2 mln). Całkowity przychód ze sprzedaży licencji wzrósł o 12%, zaś przychód z usług o 39%.
„Dostrzegamy wiele możliwości wynikających ze zmieniających się potrzeb naszych Klientów, to jest małych i średnich przedsiębiorstw, których baza osiągnęła w tym roku wielkość 5,5 miliona. Rozwój technologii, większy popyt na dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania oraz rosnące wykorzystanie produktów i usług dodanych stanowią razem dobre źródło długoterminowego wzrostu, a my jesteśmy dobrze przygotowani, aby z niego skorzystać” – dodał Paul Walker.

W ciągu roku firma dokonała akwizycji pięciu spółek za łączna kwotę 73,1 mln funtów. SAGE Group jest obecna niemal na całym świecie – w Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, USA, Kanadzie, Indiach oraz Australii.

* EBITA (ang. Earnings before Interest, Taxes and Amortization) – zysk przedsiębiorstwa (marża) przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów i podatków.

Źródło Sage Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts