Inwestycje

Komentarz makroekonomiczny

Komentarz makroekonomiczny
2010-03-29

1212912_growing_graph

USA: wzrost indeksu optymizmu konsumentów. Indeks optymizmu konsumentów przygotowany przez Reuters wspólnie z Uniwersytetem Michigan wzrósł w marcu do 73,6 pkt. z 72,5 pkt. odnotowanego w lutym. Co ciekawe, finalny odczyt okazał się znacznie wyższy od przygotowanego na początku miesiąca.

Odnośnie poszczególnych składowych, z 81,8 pkt. do 82,4 pkt. podniosły się oceny sytuacji bieżącej (prawdopodobnie wynik odczuwalnej sytuacji na rynku pracy) a perspektywy obniżyły się po raz kolejny, z 68,4 pkt. do 67,9 pkt.

Optymizm konsumentów w gospodarce amerykańskiej odbudowuje się bardzo powoli. Z jednej strony stabilizująco działa rynek pracy, z drugiej wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia rynku nieruchomości, który (szczególnie w przypadku budownictwa) trwa w zawieszeniu, przy stałym spadku cen. Wskaźniki optymizmu konsumentów nie są idealnym indykatorem zmian w konsumpcji indywidualnej; odzwierciedlają raczej szerokie spektrum nastrojów w gospodarce (nie są także wolne od pływów politycznych, czy cen towarów ?drażliwych społecznie? takich jak np. ceny paliw) z perspektywy konsumentów.

Spodziewamy się, że w najbliższym czasie dojdzie do dalszej poprawy optymizmu konsumentów z uwagi na sytuację na rynku pracy a także postępujące ożywienie w przetwórstwie przemysłowym.

Ernest Pytlarczyk, Marcin Mazurek
Ekonomiści BRE Banku

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy