Inwestycje

Komunikacja spółek giełdowych z inwestorami

Kiedy na giełdzie trwa bessa ważne jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa aktywnej strategii komunikacji z otoczeniem. Może to uchronić spółki giełdowe przed dalszymi spadami cen akcji.

W związku z dynamicznym rozwojem polskiego rynku kapitałowego niezbędne jest stworzenie w spółce publicznej odpowiednich zasad zapewniających sprawną komunikację z inwestorami. Walory powyższych podmiotów gospodarczych będą o wiele atrakcyjniejsze nie tylko dla inwestorów krajowych, ale również zagranicznych, którzy mają utrudniony dostęp do informacji. Niektóre rozwiązania stosowane przez spółki giełdowe mogą być pewną zachętą do ich wdrażania przez inne przedsiębiorstwa.

1100475_money_tower_2Podmioty gospodarcze, które pozyskują kapitał inwestycyjny poprzez emisję akcji dążą do ich sprzedaży jak największej liczbie inwestorów, co umożliwi im zrealizowanie planów inwestycyjnych. Zależy im na utrzymaniu dobrej kondycji finansowej, usprawniają proces zarządzania w spółce, jednak często zapominają o wdrażaniu w życie kodeksu dobrych praktyk. Obecny kryzys utwierdził nas w przekonaniu, że większość spółek giełdowych bagatelizuje ten problem. Kiedy na rynkach finansowych trwa hossa, przedsiębiorstwa chętnie przekazują do mediów informacje o rosnących zyskach, natomiast gdy przychodzi okres bessy spółki ograniczają komunikację z otoczeniem. Powyższe podejście podmiotów gospodarczych znacznie wpływa na spadek zainteresowania zakupem walorów danych spółek.

Przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane komunikacją z inwestorami nawet w okresie złej koniunktury. Dzięki temu mogą uspokoić nastoje inwestorów i uchronić akcje przed gwałtownymi spadkami. Nie chodzi o wprowadzenie inwestora w błąd, jednak o szybką reakcję ze strony władz spółki w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację wewnętrzną czy zmianę otoczenia makroekonomicznego. Inwestor nie będzie podatny wówczas na rożne ruchy spekulacyjne, jakie mogą mieć miejsce w danym okresie na giełdzie, a jego inwestycje w dłuższej perspektywie mogą dalej przynosić zyski.

Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem może przybierać rożne formy. Obecnie do dyspozycji jest wiele nowoczesnych metod z wykorzystaniem nowych technologii, choć nie można zapominać o tych tradycyjnych. Umożliwiają one szybki i bezpieczny dostęp do informacji. Spółka powinna korzystać z tych narzędzi w jak najszerszym stopniu oraz zapewnić komunikację nie tylko z inwestorami, ale również z rożnego rodzaju analitykami. Na popularności zyskują ostatnio transmisje walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz czaty giełdowe, gdzie przedstawiciele spółek mogą przekazać inwestorom w łatwy i szybki sposób różne informacje. Z punktu widzenia akcjonariuszy ważna jest również obecność mediów na walnych zgromadzeniach.

Spółki prowadząc przejrzystą i zarazem ciągłą politykę informacyjną zapewniają efektywny dostęp do danych zapewniających możliwość oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, a co ważniejsze perspektyw rozwojowych. Nawet jeżeli sytuacja gospodarcza kraju nie jest dobra, ale spółka opracowała dobrą strategię inwestycyjną na czas kryzysu, komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem uchroni ją przed odpływem kapitału.

Respektowanie kodeksu dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa znacznie poprawia ich wizerunek inwestycyjny. Rośnie ich zaufanie, co skutkuje zwiększeniem popytu na ich walory. Większa ochrona interesów akcjonariuszy może wpłynąć znacząco na wycenę przedsiębiorstw. Warto więc stosować się do zaleceń określanych przez strategie komunikacji z inwestorami zarówno w okresie prosperity, jak i bessy na giełdzie.

Nawiązanie dialogu pomiędzy podmiotami rynku kapitałowego znacznie ułatwiają czaty giełdowe przygotowane przez IPO.pl
Portal finansowy IPO.pl wspiera prowadzenie i realizację wskazań dotyczących dobrych praktyk spółek giełdowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii zapewniając jednocześnie szybkość i szeroki dostęp do informacji w wygodny sposób.
Najbliższy czat odbędzie już w najbliższy czwartek 23.04.2009 roku. Serdecznie zapraszamy!

Autor: Marzena Mliczak / IPO.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy